Khái niệm tiền ảo và tiền điện tử là gì? Chúng có gì khác nhau?

Với sự phát triển của Internet, khái niệm tiền ảo, tiền điện tử hay tiền kỹ thuật số ngày càng được nhắc tới nhiều hơn. Tuy nhiên, khái niệm chính xác của từng loại tiền đó là gì?

Tiền điện tử hay tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số (Cryptocurrency) là tiền đã được số hóa, nghĩa là tiền ở dạng những bit số. Tiền điện tử chỉ được sử dụng trong môi trường điện tử phục vụ cho những thanh toán điện tử thông qua hệ thống thông tin bao gồm hệ thống mạng máy tính, Internet và các phương tiện điện tử được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của tổ chức phát hành.

(Các loại Cryptocurrency rất có giá trị hiện nay như Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Monero, Dash)

Ngoài ra, tiền điện tử được biểu hiện dưới dạng bút tệ trên tài khoản mà khách hàng mở tại tổ chức phát hành.Cụ thể, tiền điện tử là phương tiện của thanh toán điện tử được bảo mật bằng chữ ký điện tử, và cũng như tiền giấy nó có chức năng là phương tiện trao đổi, mua bán và tích lũy giá trị.

Nếu như giá trị của tiền giấy được đảm bảo bởi chính phủ phát hành thì đối với tiền điện tử, giá trị của nó được tổ chức phát hành đảm bảo bằng việc cam kết sẽ chuyển đổi tiền điện tử sang tiền giấy theo yêu cầu của người sở hữu.

Có nhiều cách hiểu khác nhau về tiền ảo:

  1. Là loại tiền không thể cầm nắm được: Tuy nhiên, đây là cách hiểu không chính xác. Vì ngay cả với USD hay VNĐ, nếu như bạn gửi vào tài khoản trong ngân hàng và thanh toán qua thẻ ATM, Visa, thì lúc đó tiền của bạn cũng không thể cầm nắm được, nhưng đó là tiền tệ thực sự chứ không phải tiền ảo.
  2. Là loại tiền không thể sử dụng để thanh toán qua các hệ thống khác nhau: Ví dụ tiền trong tài khoản game, tiền trong tài khoản di động … chỉ có giá trị sử dụng tại đơn vị phát hành, không có tính chất trao đổi buôn bán.
  3. Tiền ảo là tiền điện tử: Cách hiểu này cũng không đúng, tuy nhiên trong thực tế sử dụng, phần lớn người dùng khi nhắc tới khái niệm tiền ảo, chính là nhắc tới khái niệm tiền điện tử đã trình bày ở trên.

Thông thường khi nói tới tiền ảo hay tiền điện tử, phấn lớn người được hỏi sẽ nhắc tới Bitcoin, tuy nhiên ở thời điểm viết bài (tháng 11 năm 2017) trên thế giới đã xuất hiện hơn 1200 loại tiền điện tử khác nhau. Để có thể theo dõi tên, mã hiệu và tỉ giá của từng loại tiền, các bạn có thể truy cập vào website https://coinmarketcap.com:

Danh sách top 10 loại tiền điện tử có vốn hóa thị trường lớn nhất hiện nay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *