NHỮNG NGUYÊN NHÂN KHIẾN QUẢNG CÁO FACEBOOK BỊ TỪ CHỐI

NHỮNG NGUYÊN NHÂN KHIẾN QUẢNG CÁO FACEBOOK BỊ TỪ CHỐI

Bạn có biết tại sao quảng cáo facebook của bạn bị từ chối hay bị khoá tài khoản?

Một danh sách chứa các danh mục cụ thể và các lí do khiến quảng cáo bị từ chối. Các danh mục bao gồm affiliate ( tiếp thị liên kết), landing page, các nội dung bị cấm…

Nếu bạn không quen thuộc với các chính sách quảng cáo của Facebook, hãy nhấp vào đây và bắt đầu đọc!

Những lí do bị từ chối quảng cáo phổ biến:

Vấn đề hiển thi: hình ảnh quảng cáo của bạn có thể chứa quá nhiều kí tự. Bạn có thể sử dụng công cụ sau để kiểm tra.

Nội dung bị cấm: hầu hết mọi người đều biết bạn không thể quảng cáo rượu và dịch vụ tiền điện tử (cryptocurrency) trên facebook nhưng khi bạn tiếp tục đọc danh sách trên, bạn sẽ phát hiện còn rất nhiều nội dung khác bị cấm như dịch vụ hẹn hò…

Thông tin này sẽ giúp bạn luôn tuân thủ các điều khoản của facebook, đảm bảo các chiến dịch và tài khoản quảng cáo luôn hoạt động!

Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật những thông tin mới nhất về quảng cáo facebook qua website và group kín: https://www.facebook.com/groups/kiemtienvoishopify/ hoặc fanpage: https://www.facebook.com/shopifyaffiliatevn/

Bình luận của bạn

Nhận Cheatsheet 2X Doanh Thu Khi Kiếm Tiền Với Shopify

Introduce yourself and your program
Khanh Huynh LLC | We do not spam or sell your email 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *