Tổng quát các chiến lược giúp phát triển kinh doanh hiệu quả

>Kinh doanh gì hiện nay mà buôn bán nhỏ lợi nhuận cao(10 năm)

>22 Mặt hàng kinh doanh online trên mạng lãi cao

>Kinh doanh gì để kiếm tiền vào mùa hè năm 2018-2019

>18 Mô hình kinh doanh mới nhỏ và lớn là xu hướng trong 10 năm tới

Xác lập chiến lược kinh doanh doanh nghiệp là những mưu kế, sách lược nhằm vào vấn đề tổng thể, lâu dài và cơ bản của doanh nghiệp. Quy hoạch chiến lược kinh doanh doanh nghiệp theo về thể thức có thể phân thành ba loại hình thái đó là: mở rộng, phát triển bền vững và thu hẹp. Nội dung cụ thể của ba loại hình thái chiến lược này như sau:

Quy hoạch chiến lược mở rộng

Chiến lược mở rộng là chỉ hình thái chiến lược áp dụng thái độ tiến công tích cực, chủ yếu thích hợp với các doanh nghiệp đi đầu trong ngành nghề, doanh nghiệp có sức mạnh phát triển về sau và các doanh nghiệp lựa chọn trong các ngành nghề mới nổi. Hình thức chiến lược cụ thể bao gồm: chiến lược thẩm thấu thị trường, chiến lược kinh doanh đa dạng hoá và chiến lược liên doanh.

(1), Quy hoạch chiến lược thẩm thấu thị trường

Chiến lược thẩm thấu thị trường là chỉ những chiến lược mở rộng thực hiện việc từng bước mở rộng thị trường, chiến lược này có thể được triển khai thông qua việc mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao năng lực sản xuất, gia tăng chức năng sản phẩm, cải tiến công dụng sản phẩm, mở rộng kênh bán hàng, khai thác thị trường mới giảm thiểu chi phí sản phẩm, tập trung ưu thế nguồn tài nguyên…của các sách lược đơn nhất hoặc tổ hợp sách lược.

Trọng tâm của chiến lược này được thể hiện ở hai phương diện đó là: tận dụng sản phẩm hiện có khai thác thị trường mới để tiến hành thẩm thấu và cung cấp sản phẩm mới cho thị trường hiện có để thực hiện thẩm thấu.

Chiến lược thẩm thấu thị trường là chiến lược cạnh tranh tương đối điển hình, chủ yếu bao gồm: chiến lược chi phí thấp, chiến lược khác biệt hoá và chiến lược tập trung, đây là ba loại hình chiến lược có sức cạnh tranh mạnh mẽ nhất.

Chiến lược chi phí thấp là chiến lược thông qua việc tăng cường kiểm soát chi phí khiến chi phí kinh doanh tổng thể của doanh nghiệp luôn duy trì ở mức thấp nhất trong ngành nghề;

>> Chắc hẳn bạn chưa từng thấy chiêu Pr “tuyệt cú mèo” như thế này

Chiến lược khác biệt hoá là chiến lược mà doanh nghiệp áp dụng các đặc trưng khác với đối thủ cạnh tranh về nhiều mặt như sản phẩm, thương hiệu, phương thức phục vụ và chiến lược phát triển…;

Chiến lược tập trung là những chiến lược mà doanh nghiệp thông qua việc tập trung nguồn tài nguyên để hình thành nên ưu thế chuyên nghiệp hoá (phục vụ thị trường chuyên nghiệp hoặc đứng vững trên một khu vực thị trường nào đó).

Theo như trong sách giáo khoa thì chiến lược chi phi thấp, chiến lược khác biệt hoá và chiến lược tập trung sẽ được gọi chung là “chiến lược kinh doanh”, “chiến lược nghiệp vụ” hoặc “chiến lược cạnh tranh trực tiếp”.

(2), Quy hoạch chiến lược kinh doanh đa dạng hoá

Chiến lược kinh doanh đa dạng hoá là chỉ những chiến lược mở rộng mà một doanh nghiệp cùng lúc kinh doanh hai hoặc từ hai ngành nghề trở nên, hay còn được gọi là “kinh doanh đa ngành”, chủ yếu bao gồm ba loại hình thức đó là chiến lược đa dạng hoá đồng tâm, chiến lược đa dạng hoá trình độ và chiến lược đa dạng hoá tổng hợp.

Chiến lược đa dạng hoá đồng tâm là chiến lược kinh doanh đa dạng hoá thông qua việc tận dụng công nghệ kỹ thuật và ưu thế tài nguyên hiện có đối mặt với thị trường mới, khách hàng mới để thực hiện công tác gia tăng nghiệp vụ mới;

Chiến lược đa dạng hoá trình độ là những chiến lược kinh doanh đa dạng hoá áp dụng công nghệ kỹ thuật mới để thực hiện công tác gia tăng nghiệp vụ mới trên cơ sở thị trường và khách hàng hiện có;

Chiến lược đa dạng hoá tổng hợp là chiến lược kinh doanh đa dạng hoá trực tiếp tận dụng các công nghệ kỹ thuật mới để thực hiện công tác tiến thẳng vào thị trường mới.

Chiến lược kinh doanh đa dạng hoá là sự lựa chọn phù hợp cho các doanh nghiệp lớn và vừa. Chiến lược này giúp tận dụng nguồn tài nguyên kinh doanh của doanh nghiệp một cách triệt để, nâng cao tần suất sử dụng đối với các loại tài sản nhàn rỗi, thông qua việc mở rộng phạm vi kinh doanh để xoa dịu áp lực cạnh tranh, giảm chi phí kinh doanh, phân tán rủi ro kinh doanh, tăng cường ưu thế cạnh tranh tổng hợp và gia tăng tiến trình tập đoàn hoá của doanh nghiệp.

Thế nhưng khi thực hiện chiến lược đa dạng hoá cần phải xem xét kỹ các vấn đề như lựa chọn ngành nghề có liên quan, sức kiểm soát doanh nghiệp và rủi ro trong việc đầu tư đa ngành nghề.

(3), Quy hoạch chiến lược liên doanh

Chiến lược liên doanh là chiến lược mở rộng mà hai hoặc nhiều hơn hai thực thể kinh doanh độc lập trở lên kết hợp với nhau theo chiều ngang để hình thành nên một thực thể kinh doanh hoặc một tập đoàn doanh nghiệp. Đây là hình thức chiến lược tất yếu khi kinh tế xã hội phát triển tới một giai đoạn nhất định nào đó.

Việc thực hiện chiến lược này có lợi trong việc tổ hợp và phân bổ hợp lý một cách có hiệu quả nguồn tài nguyên của doanh nghiệp, gia tăng quy mô vốn kinh doanh, thực hiện việc hỗ trợ lẫn nhau về ưu thế, tăng cường sức cạnh tranh tập trung, tăng nhanh tốc độ mở rộng, thúc đẩy phát triển kinh tế một cách quy mô hoá.

Với các nước phương Tây có nền công nghiệp phát triển thì chiến lược liên doanh này chủ yếu áp dụng hình thức nắm giữ cổ phần để thành lập tập đoàn doanh nghiệp.

Đặc điểm chung của các tập đoàn đó là: do công ty Holding (công ty mẹ) trên cơ sở sợi dây nguồn vốn xây dựng mối quan hệ kiểm soát đối với các công ty con, giữa các thành viên tập đoàn sẽ áp dụng hai hình thức nắm giữ cổ phần đó là nắm giữ cổ phần của nhau và nắm giữ cổ phần đơn phương, hơn nữa còn chia thành hai phương thức nắm giữ đó là các tập đoàn nắm giữ cổ phần của nhau thông qua ngân hàng lớn và nắm giữ trực tiếp cổ phần của công ty con thông qua các doanh nghiệp sản xuất lớn.

Ngoài ra chiến lược liên doanh còn áp dụng các hình thức như thôn tính, sát nhập, nắm giữ cổ phần, tham gia cổ phần thông qua tổ liên doanh chiều ngang để xây dựng thể liên minh doanh nghiệp, chiến lược liên doanh này chủ yếu được chia thành bốn loại hình lớn đó là chiến lược nhất thể hoá, chiến lược tập đoàn doanh nghiệp, chiến lược sát nhập doanh nghiệp và chiến lược thôn tính doanh nghiệp.

Chiến lược sát nhập doanh nghiệp là chỉ việc tham gia vào doanh nghiệp thông qua quyền sở hữu, quyền kinh doanh và điều kiện chuyển nhượng có bồi thường để thực hiện việc thống nhất tài sản, mối quan hệ chung và hoạt động kinh doanh, cùng nhau xây dựng một hình thức liên doanh trên tư cách người đại diện pháp nhân mới.

Chiến lược thôn tính doanh nghiệp là hình thức liên doanh thông qua các hình thức như mua bán bằng tiền mặt hoặc điều chuyển cổ phiếu để có được tài sản hoặc quyền kiểm soát đối với một doanh nghiệp khác.

Đặc điểm của nó là: Doanh nghiệp bị thôn tính sẽ từ bỏ tư cách đại diện pháp nhân và chuyển nhượng quyền tài sản nhưng vẫn giữ lại tên gọi cũ của doanh nghiệp và trở thành doanh nghiệp thừa kế. Doanh nghiệp thôn tính nhận được quyền tài sản và sẽ gánh vác đầy đủ mọi trách nhiệm và nghĩa vụ về chủ nợ, công nợ của doanh nghiệp bị thôn tính.

Thông qua việc thôn tính sẽ giúp chỉnh hợp lại nguồn tài nguyên xã hội, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao sản lượng doanh nghiệp một cách nhanh chóng nhưng lại rất dễ bị phân tán nguồn tài nguyên doanh nghiệp gây mất kiểm soát trong việc quản lý.

Quy hoạch chiến lược phát triển bền vững

Chiến lược phát triển bền vững là hình thái chiến lược áp dụng thái độ phát triển ổn định, thường thích hợp với những doanh nghiệp có quy mô vừa trở xuống hoặc những doanh nghiệp lớn mà việc kinh doanh không khởi sắc. Có thể chia thành hai loại hình thức chiến lược đó là:

Chiến lược không tăng trưởng (trình độ không đổi trong việc duy trì sản lượng, thương hiệu, hình tượng và địa vị…) và chiến lược tăng trưởng nhẹ (trình độ cạnh tranh có chút tăng trưởng nhẹ trên cơ sở nền tảng vốn có). Chiến lược này nhấn mạnh việc lưu trữ thế mạnh, kiểm sát rủi ro kinh doanh một cách có hiệu quả nhưng lại có tốc độ phát triển chậm chạp, sức cạnh tranh yếu kém.

Quy hoạch chiến lược thu hẹp

Chiến lược thu hẹp là hình thái chiến lược áp dụng thái độ kinh doanh bảo thủ, chủ yếu thích hợp với các doanh nghiệp đang phải đối mặt với các nguy cơ như thị trường yếu kém, lạm phát, sản phẩm bước vào thời kỳ suy thoái, quản lý mất kiểm soát, kinh doanh thua lỗ, thiếu vốn, thiếu tài nguyên, định hướng phát triển mơ hồ không rõ ràng… Có thể chia nhỏ thành ba loại hình thức chiến lược đó là chiến lược di dời, chiến lược rút lui và chiến lược thanh lý.

Chiến lược di dời là chiến lược thông qua việc thay đổi kế hoạch kinh doanh, điều chỉnh sắp xếp kinh doanh, thay đổi khu vực thị trường (chủ yếu từ thị trường lớn di dời sang thị trường nhỏ) hoặc lĩnh vực ngành nghề (di dời từ lĩnh vực ngành nghề có hàm lượng công nghệ kỹ thuật cao sang các lĩnh vực ngành nghề có hàm lượng công nghệ kỹ thuật thấp);

Chiến lược rút lui là chiến lược thông qua việc cắt giảm thu chi, cắt giảm sản lượng, rút lui hoặc từ bỏ một số khu vực hoặc kênh thị trường;

Chiến lược thanh lý là chiến lược thông qua việc giao bán hoặc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ tài sản doanh nghiệp để trả nợ hoặc dừng các hoạt động kinh doanh. Ưu điểm của chiến lược thu hẹp đó là thông qua việc điều chỉnh nguồn tài nguyên có hiệu quả, tối ưu hoá kết cấu sản nghiệp để bảo tồn sức sống, giảm thiểu nguy cơ lỗ vốn và kéo dài tuổi thọ doanh nghiệp.

Đồng thời còn có thể thông qua ưu thế tập trung nguồn tài nguyên tăng cường cải cách nội bộ hòng giành lấy sự phát triển mới. Nhược điểm của chiến lược này đó là dễ hoang phí một phần nguồn tài nguyên có hiệu quả của doanh nghiệp, ảnh hưởng tới danh tiếng của doanh nghiệp khiến nhân viên tinh thần sa sút gây ra hiện tượng thất thoát nhân tài, uy hiếp tới sự sinh tồn của doanh nghiệp.

Điều chỉnh đường lối kinh doanh, thúc đẩy quản lý hệ thống, tinh giảm cơ cấu tổ chức, tối ưu hoá kết cấu sản nghiệp, phục hồi nguồn vốn ứ đọng, giảm thiểu việc thu chi không cần thiết là những trọng điểm mà doanh nghiệp cần phải nắm bắt được trong chiến lược này.

[Gửi Câu Hỏi]

Bài Liên Quan:

 1. Chiến lược và kế hoạch phát triển thị trường, làm thị trường
 2. 8 nội dung của một Chiến lược kinh doanh sắc bén
 3. 4 bí quyết giúp kinh doanh online phát triển bền vững
 4. Chiến lược marketing thông minh cho hoạt động kinh doanh hiệu quả
 5. 7 Yếu tố chính trong khởi nghiệp và là nền tảng của sự phát triển
 6. Chiến lược định giá sản phẩm (cả khi đối thủ hạ giá bán)
 7. Hướng dẫn quản lý chiến lược của hoạt động kinh doanh
 8. Tư vấn phát triển bãi xe
 9. Thông Báo Tái Định Vị Chiến Lược Content Marketing Bytuong.com
 10. Làm chiến lược Marketing du lịch-P1
 11. Làm chiến lược Marketing du lịch-P2
 12. Hướng dẫn phát triển kinh doanh đá phong thủy
 13. Làm chiến lược Marketing du lịch-P3
 14. 6 Khó khăn trong kinh doanh phải biết nếu muốn phát triển
 15. Kinh doanh trên Instagram, hình thức phát triển mới
 16. Học kinh doanh từ cách Wechat của Trung Quốc phát triển Sách nói, sách điện tử như thế nào
 17. 30 Chiến lược Marketing mới nhất cho sản phẩm và doanh nghiệp
 18. Chiến lược Marketing: 85% ông chủ đều lặp lại loại sai lầm này
 19. 10 yếu tố giúp Apple tạo nên thương hiệu giá trị nhất toàn cầu
 20. Hướng dẫn phát triển kinh doanh Mua chung
 21. Tại sao khoa học công nghệ càng phát triển thì người khởi nghiệp càng dễ thất bại ?
 22. Chiến lược Marketing: làm thế nào bán sản phẩm tốt với giá cao
 23. 5 ngành nghề kinh doanh lời cao được Nhà nước ưu tiên phát triển
 24. Trợ giúp định hướng kinh doanh thoát nợ
 25. Tổng hợp tất cả các bước mở cửa hàng kinh doanh
 26. Volvo và chiến dịch Pr thương hiệu: Nhìn thấy cả thế giới bằng Camera ô tô
 27. 10 bí quyết giúp bạn nuôi dưỡng tư duy khởi nghiệp đúng đắn
 28. 4 tuyệt chiêu giúp kinh doanh nhỏ thành công lớn
 29. 8 Nguồn lợi thế cạnh tranh giúp sản phẩm bạn khác biệt
 30. 4 Chiêu giúp người kinh doanh kiếm nhiều tiền hơn

Hướng dẫn bắt đầu và các bước triển khai kinh doanh quán cafe

>Kinh doanh gì hiện nay mà buôn bán nhỏ lợi nhuận cao(10 năm)

>22 Mặt hàng kinh doanh online trên mạng lãi cao

>Kinh doanh gì để kiếm tiền vào mùa hè năm 2018-2019

>18 Mô hình kinh doanh mới nhỏ và lớn là xu hướng trong 10 năm tới

Chào bạn. Mình đang muốn kinh doanh quán cafe nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu và làm như thế nào kinh nghiệm ko có bạn có thể chia sẻ và tư vấn giúp mình được ko? ( mình ko có kinh nghiệm ) cảm ơn bạn . 096 178 1786

[Chuyên gia tư vấn]-làm kinh doanh

Chào bạn Levanquynh . Hiện nay mở quán cafe đang là một ý tưởng kinh doanh khá phổ biến trên thị trường . Trước khi mở quán bạn cần chú ý một số đặc điểm như sau . Nếu trường hợp kế hoạch mở quán cafe của bạn đã đáp ứng đa số các yếu tố chuyên gia nêu cho bạn dưới đây, bạn có thể xem xét mở quán:

Thứ nhất : Trong lĩnh vực kinh doanh quán cafe , địa điểm kinh doanh là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của bạn . Về địa điểm kinh doanh , quán nên ở những nơi đông dân cư , các vị trí mặt tiền , những nơi thuận tiện cho việc di chuyển và đảm bảo an ninh để có thể thu hút được sự quan sát của mọi người khi đi đường .

Thứ hai : Hiện nay trên thị trường có rất nhiều các mô hình quán cafe được mở ra và đang có sự cạnh tranh lẫn nhau. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của bạn . Vì vậy , chuyên gia khuyến nghị bạn nên nghiên cứu ,khảo sát và đánh giá thị trường .Từ đó có thể đưa ra được số liệu về người có nhu cầu uống cafe trong vùng thị trường của mình để so sánh với các đối thủ cạnh tranh và đưa ra quyết định có nên gia nhập thị trường hay không.

Thứ 3 Hiểu rõ được lợi thế cạnh tranh của quán bạn . Điều này còn phụ thuộc vào đối tượng khách hàng mà bạn hướng tới là lứa tuổi nào . Bạn phải có đặc điểm nổi bật để thu hút sự chú ý của họ . Lợi thế cạnh tranh có thể là : các loại sản phẩm, chất lượng dịch vụ , không gian quán vv….

Thứ 4 Bạn cần phải có sự sẵn sàng về tài chính. Thông thường để mở một quán cafe bạn cần có tài chính giao động trong khoảng từ 100 đến 200 triệu , con số này có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn phụ thuộc vào quy mô quán của bạn .Khi kinh doanh quán cafe ban đầu bạn phải tốn rất nhiều chi phí cho : mặt bằng , trang thiết bị , nhân công vv… Có thể trong một hai tháng đầu tiên bạn chưa thể thu về được lợi nhuận . Vì vậy bạn phải có sự chuẩn bị sẵn sàng về tài chính trước khi quyết định mở quán .

Nếu trường hợp của bạn đã đáp ứng được đa số các yếu tố ở trên thì bạn có thể triển khai kinh doanh quán cafe ngay với các bước sau :

Đầu tiên đó là khâu chuẩn bị để mở quán. Bạn cần phải chuẩn bị các loại máy móc thiết bị để pha chế , tùy theo ngân sách và quy mô quán, để lên kế hoạch mua sắm các trang thiết bị cho phù hợp . Bên cạnh đó , bạn cần phải trang trí không gian quán theo phong cách riêng biệt và phù hợp với khách hàng mục tiêu mà bạn hướng tới . Trong trường hợp bạn không có kinh nghiệm và ý tưởng hãy kham khảo các dịch vụ chuyên thiết kế quán .Tiếp theo là đến bước tuyển dụng nhân viên , thông thường giá thuê nhân viên sẽ rơi vào khoảng 20k/1h . Cuối cùng bạn cần chuẩn bị các giấy tờ pháp lý , trong trường hợp này là giấy phép kinh doanh và chứng nhận của địa phương .

Thứ hai là các hoạt động truyền thông phù hợp hướng tới ba nhóm khách hàng : nhân viên văn phòng , khách hàng có thu nhập tầm trung và khách hàng có thu nhập cao . khi mở quán để có nhiều người biết đến quán của bạn , bạn nên sử dụng một số hình thức quảng cáo như : in và phát tờ rơi trong khu vực hoặc bạn có thể lập fanpage và chạy quảng cáo trên facebook ,tuy nhiên hình thức quảng cáo trên facebook khá đắt , bạn nên cân nhắc khi sử dụng .

Thứ ba là lập kế hoạch quản lý . Bạn cần lập bản kế hoạch để quản lý về tài chính và nhân sự một cách cụ thể . Để có thể nắm rõ được doanh thu , chi phí , lợi nhuận và quản lí chặt chẽ đội ngũ nhân viên về số công làm,số ngày nghỉ .Điều này sẽ giúp ích rất nhiều trong quá trình quản lý của bạn .

Thứ tư để phát triển thương hiệu một cách bền vững và lâu dài trong tương lai. Bạn cần phải đảm bảo về chất lượng của sản phẩm , nhập các nguồn hàng từ những nơi có nguồn gốc rõ ràng , tuân thủ quy trình pha chế để đảm bảo chất lượng sản phẩm luôn được đánh giá cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Không chỉ có vậy chất lượng dịch vụ cũng là nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển thương hiệu của bạn. Vì vậy ,để nâng cao dịch vụ bạn nên có các cơ chế thưởng phạt cho nhân viên của mình .

Bên trên là các điều kiện cần và các bước để triển khai kinh doanh quán cafe . Nếu còn những băn khoăn thắc mắc trong quá trình kinh doanh , bạn hãy gửi những câu hỏi đó cho chúng tôi , các chuyên gia sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc đó . Chúc bạn có một sự khởi đầu thành công !

[Gửi Câu Hỏi]

Bài Liên Quan:

 1. 18 định hướng Marketing mới cho quán cafe
 2. Kinh doanh quán cafe hiện nay quan trọng nhất là gì
 3. 5 sai lầm khiến việc việc kinh doanh quán cafe thất bại
 4. Kế hoạch kinh doanh mở quán cafe năm 2018 và 2019
 5. Chiêu cạnh tranh độc lạ của quán cafe tại Hà Nội
 6. Hướng dẫn các bước mở cửa hàng ăn uống
 7. Cách lấy nguồn hàng nhân hạt cafe tại Đắk Lắk
 8. Hướng dẫn các bước tìm mặt bằng kinh doanh phù hợp ở TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội
 9. Yếu tố quyết định trong kinh doanh cafe
 10. Mở quán ăn nhỏ có nên quảng cáo hoặc Marketing?
 11. Hướng dẫn phát triển kinh doanh Mua chung
 12. Hướng dẫn phát triển kinh doanh đá phong thủy
 13. Hướng dẫn quản lý chiến lược của hoạt động kinh doanh
 14. 10 bước khởi nghiệp kinh doanh
 15. Hướng dẫn 6 vấn đề quan trọng khi kinh doanh Mỹ phẩm nhập khẩu
 16. 4 bước để kinh doanh thành công
 17. Tư vấn phát triển bãi xe
 18. Tổng quát các chiến lược giúp phát triển kinh doanh hiệu quả
 19. Hướng dẫn mở quán trà sữa mùa Hè 2018
 20. Trợ giúp định hướng kinh doanh thoát nợ
 21. Hướng dẫn buôn bán quần áo trẻ em( mặt hàng đang xu hướng)
 22. 7 Yếu tố chính trong khởi nghiệp và là nền tảng của sự phát triển
 23. Thực chiến kinh nghiệm mở shop quần áo, quần áo trẻ em (2018)
 24. Trong ngành thời trang nên tập trung khai thác nhóm khách hàng nào tiềm năng
 25. Kinh doanh trên Instagram, hình thức phát triển mới
 26. Bí quyết để khách hàng “điên cuồng” xếp hàng trước quán cả 365 ngày
 27. Tổng hợp tất cả các bước mở cửa hàng kinh doanh
 28. 6 Khó khăn trong kinh doanh phải biết nếu muốn phát triển
 29. 4 sự khác biệt bạn có thể khai thác trong ngành Thời trang khốc liệt
 30. Trình tự các bước kinh doanh cửa hàng tiện lợi, tạp hóa

Sản phẩm của bạn rõ ràng đã tốt, nhưng tại sao không bán được (và lời đáp)

>Kinh doanh gì hiện nay mà buôn bán nhỏ lợi nhuận cao(10 năm)

>22 Mặt hàng kinh doanh online trên mạng lãi cao

>Kinh doanh gì để kiếm tiền vào mùa hè năm 2018-2019

>18 Mô hình kinh doanh mới nhỏ và lớn là xu hướng trong 10 năm tới

Khi thiết kế sản phẩm, cái mà chúng ta thiết kế sẽ không phải là bản thân sản phẩm mà sẽ là một loạt các phương án giải quyết về nhiều nhu cầu sử dụng sản phẩm khác nhau.

Cũng chính vì lý do đó mà trong lộ trình thay đổi sản phẩm sẽ theo lối tư duy đó là: đưa ra phương án giải quyết dựa trên các nhu cầu, thị hiếu sử dụng khác nhau chứ không phải chỉ tập trung vào việc thay đổi tính năng và công nghệ sản phẩm.

Sản phẩm là dùng để giải nhu cầu thị trường

Lấy một ví dụ đơn giản như thế này, nếu như cho bạn cơ hội được tối ưu hoá sản phẩm điện thoại NOKIA vào 10 năm trước thì bạn sẽ làm như thế nào? Giờ đây chúng đã đều biết rõ rằng, định hướng phát triển sản phẩm đúng đắn đó chính là thông minh hoá chứ không phải là bền hoá nữa. Bởi điện thoại thông minh mới đủ để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện thoại cũng như thị hiếu của người tiêu dùng hiện nay. Bạn có thể thông qua các APP để thoả mãn các nhu cầu khác nhau. Còn độ bền lại không có sự trợ giúp gì nhiều trong việc thoải mãn nhu cầu sử dụng điện thoại hiện tại của bạn.

>> Điều gì khiến khách hàng quan tâm đến sản phẩm, cách Pr hiệu quả

Phần cứng hoàn hảo không thể đáp ứng được nhu cầu của khác hàng, chỉ có phương án giải quyết nhu cầu hoàn hảo mới có thể đáp ứng được.

Lấy thêm một ví dụ thực tế nổi tiếng khác đó là ví dụ về “milkshake mistake” của McDonald’s

Nhiều năm trước, McDonald’s đã từng hy vọng có thể gia tăng mức tiêu thụ sữa lắc trong cửa hàng, vậy nên họ đã thử rất nhiều cách nhằm cải tiến sản phẩm như tăng thêm nhiều loại khẩu vị, làm mới cách pha chế sữa lắc, thậm chí còn tung ra tuyệt chiêu “giảm giá khuyến mãi”.

Thế nhưng điều khiến tất cả mọi người đều hết sức ngạc nhiên đó là, cho dù có giảm giá khuyến mãi nhưng lượng tiêu thụ cũng như lợi nhuận không hề có sự tăng trưởng rõ rệt. Điều này trái ngược hẳn so với quy tắc thương mại thông thường. Bởi vậy McDonald’s quyết định nhờ một nhóm nghiên cứu tới để giải quyết vấn đề về lượng tiêu thụ sữa lắc. Nhóm nghiên cứu đã áp dụng phương pháp hết sức củ chuối đó là ngồi và quan sát người mua hàng và phát hiện ra một vấn đề thực tế về nhu cầu, thị hiếu sử dụng của khách hàng.

Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng, đa số sữa lắc đều được bán vào buổi sáng, hơn nữa người mua sữa lắc đại đa số đều đi một mình. Sau khi mua sữa hầu như họ đều mang lên xe và đi. Sau khi trao đổi tìm hiểu, nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra rằng thì ra sữa lắc là loại bữa sáng rất phù hợp với những người thường xuyên phải tự mình lái xe đi làm. Nó không giống như chuối ăn nhanh, tiêu hóa nhanh và đói nhanh, nó cũng không giống như xúc xích, nhiều dầu mỡ không tiện cầm tay. Hơn nữa sữa lắc còn rất thích hợp trong việc giết quãng thời gian vô vị khi lái xe.

Thì ra nhu cầu sử dụng chủ yếu của sữa lắc là thời gian lái xe buổi sáng. Vừa là bữa sáng vừa có thể bù đắp lại quãng thời gian lái xe vô vị như khi đợi đèn đỏ…Bởi vậy nên dù McDonald’s có cung cấp sữa lắc với giá rẻ bất ngờ, khẩu vị đa dạng phong phú nhưng lại không tối ưu hóa sản phẩm dựa trên thị hiếu của người tiêu dùng, thì lượng bán cũng sẽ không thể tăng lên một cách rõ rệt được.

Sau đó, phương án giải quyết của McDonald’s đó là tăng thêm độ dính của sữa lắc khiến thời gian hút sữa sẽ kéo dài hơn một chút. Ngoài ra họ còn trộn thêm hoa quả vào trong sữa, tạo cảm giác bất ngờ cho những người lái xe khi dừng lại đợi đèn đỏ và thưởng thức một ngụm sữa lắc. Những sự tối ưu hóa sản phẩm dường như rất nhỏ bé này lại giúp lượng tiêu thụ sữa lắc gia tăng đột biến.

Bởi vậy, khi xem xét về vấn đề sản phẩm chúng ta cần phải thoát ly khỏi công dụng của bản thân sản phẩm. Hãy đặt sản phẩm vào nhu cầu và thị hiếu của khách hàng. Trên thực tế mỗi loại sản phẩm đều chỉ là một loại công cụ, một loại công cụ giúp khách hàng hoàn thành hoặc thoả mãn một nhu cầu nào đó.

Tất cả mọi thiết kế sản phẩm đều nên xoay quanh nhu cầu thị trường

Chính vì bản thân sản phẩm chỉ là một thủ đoạn để giải quyết thị hiếu người dùng nên khi thiết kế sản phẩm chúng ta cần phải dự đoán trước nhu cầu thị trường, thị hiếu người dùng rồi mới tiến hành thiết kế. Điều này được thể hiện rất rõ trong thiết kế công nghiệp.

Dưới đây là một số ví dụ tương đối nổi tiếng trong thiết kế công nghiệp:

Chắc hẳn các bạn đã từng rất quen thuộc với loại máy nghe nhạc CD treo tường của Naoto Fukasawa, là một loại máy nghe nhạc CD không hề có chất lượng âm thanh xuất chúng nhưng nó lại luôn giữ được lượng tiêu thụ rất cao. Nguyên nhân là ở thiết kế công nghiệp của nó.

Naoto Fukasawa thiết kế máy nghe nhạc CD giống như một chiếc quạt gió, chỉ cần kéo nhẹ một cái là có thể nghe nhạc CD. Naoto Fukasawa gọi thiết kế của mình là “thiết kế vô thức”, tức là chuyển hoá những hành động vô thức thành những đồ vật mà bạn có thể nhìn thấy, sờ thấy. “Hành động vô thức” chính là các loại nhu cầu cơ bản trong thị hiếu người dùng.

Nghe nhạc cần phải thả lỏng cơ thể để thưởng thức âm nhạc, việc nâng cao độ nhạy cảm của các giác quan trên cơ thể người trở thành điểm xuất phát trong việc thiết kế sản phẩm. Máy nghe nhạc CD có thiết kế bên ngoài giống như một chiếc quạt gió, khi kéo công tắc khởi động máy, chúng ta hầu như sẽ hy vọng rằng có gió thổi ra từ trong đó. Giác quan của chúng ta sẽ càng nhạy cảm hơn so với lúc bình thường, sau đó, âm nhạc sẽ giống như những làn gió bay bổng tuôn ra từ chiếc máy CD.

Ngoài ra, chúng ta hãy cùng nhau xem thêm thiết kế túi trà của Naoto Fukasawa trong triển lãm re-design

Một trong những phương án thiết kế đó là phần trên đầu của túi trà có thêm một chiếc vòng tròn màu tối.

Chiếc vòng tròn màu tối này không chỉ có tác dụng thực tiễn đó là giúp khoá kín túi trà khi đóng gói, mà quan trọng hơn cả đó là chiếc vòng tròn màu tối này giúp khách hàng có thể hoàn thành công việc pha trà một cách có hiệu quả.

Pha trà như thế nào mới là tốt nhất? Màu sắc của chiếc vòng tròn không hề đưa ra một đáp án trả lời chính xác cho người sử dụng, không hề nói là phải pha trà cho tới khi có màu như chiếc vòng mới là ngon nhất mà tất cả đều do người sử dụng tự phán đoán. Thế nhưng màu sắc của vòng tròn lại có mối liên quan tới thời gian pha trà, giúp người dùng giải quyết được vấn đề tình huống.

“Pha trà cho tới khi nào nó có màu sắc nhạt hơn chiếc vòng tròn là được” hay “Pha trà cho tới khi nào nó có màu sắc đậm hơn chiếc vòng tròn là được”, điều này khiến cho bản thân chiếc vòng trở thành công cụ giải quyết tình huống có hiệu quả.

Tiểu kết

Sản phẩm chính là những phương án giải quyết dựa trên nhu cầu của thị trường và thị hiếu của người sử dụng. Cho dù là quy hoạch định hướng phát triển hay là thiết kế sản phẩm thì đều phải suy nghĩ xem xét đứng trên góc độ nhu cầu thị trường và nhu cầu của người sử dụng. Nếu không cho dù sản phẩm của bạn có tính năng đệ nhất thiên hạ, vẫn sẽ không có người mua.

[Gửi Câu Hỏi]

Bài Liên Quan:

 1. Mỹ phẩm có tiềm năng nhưng không phải ai cũng “xơi” được
 2. 6 kế hoạch Marketing mà người khởi nghiệp không được làm sai
 3. Có thể bạn không mua Iphone X, nhưng những sách lược Marketing của Apple thì không thể không xem
 4. Để tạo ra 1 sản phẩm làm người khác không cạnh tranh được
 5. Làm thế nào để đoán được sản phẩm của bạn có tiềm năng kinh doanh không
 6. 22 câu nói để bạn tin rằng bạn có thể làm những điều phi thường (2018)
 7. Không cần nói tên thương hiệu nhưng vẫn được khách hàng săn đón
 8. 98% người nói thành công là cố gắng, nhưng Steve Jobs và Anh-xtanh đều cho rằng “Trực giác” mới quan trọng nhất
 9. Tại sao bạn nghe nhiều đạo lý kinh doanh nhưng làm thì không được bao nhiêu
 10. Với khách hàng, đôi lúc cũng cần “lên mặt” nói: Chúng tôi không làm được
 11. 4 mục đích cần đạt được khi đánh giá thị trường để quyết định có nên kinh doanh hay không
 12. Sản phẩm được rất nhiều khách hàng ưa thích
 13. Điều gì khiến khách hàng quan tâm đến sản phẩm, cách Pr hiệu quả
 14. World Cup đến rồi! làm thế nào “dựa hơi” quảng bá sản phẩm
 15. Đi tìm sản phẩm được nhiều người thích
 16. Không biết bán hàng có khởi nghiệp được không: 100 người, 95 người hiểu sai
 17. Tại sao phụ nữ cuồng mua sắm, nhưng đàn ông thì không
 18. Những người nào không nên, không thể khởi nghiệp, mở công ty
 19. Mách Sản phẩm được bán nhiều nhất
 20. 30 Chiến lược Marketing mới nhất cho sản phẩm và doanh nghiệp
 21. Một số cách cạnh tranh mà không phải hạ giá thấp
 22. 4 vấn đề mà hầu hết người kinh doanh đều không làm được
 23. Làm bán hàng mà không mời khách hàng ăn cơm thì có được không ?
 24. Tại sao những công ty lớn ngày nay khó có thể giữ được nhân tài
 25. 4 Loại công ty không thể nào to được
 26. 4 Việc không bao giờ được làm trong kinh doanh
 27. 10 câu nói mà người EQ cao nhất định không được nói ra
 28. 3 Vấn đề lớn mà bạn không thể tránh được trong kinh doanh
 29. Có những thứ này khi đi làm thuê thì khởi nghiệp được rồi
 30. 30 tuổi bạn đã làm được những điều này trong cuộc đời ?

Cách làm Marketing xây dựng thương hiệu để cạnh tranh với người kinh doanh lâu năm

>Kinh doanh gì hiện nay mà buôn bán nhỏ lợi nhuận cao(10 năm)

>22 Mặt hàng kinh doanh online trên mạng lãi cao

>Kinh doanh gì để kiếm tiền vào mùa hè năm 2018-2019

>18 Mô hình kinh doanh mới nhỏ và lớn là xu hướng trong 10 năm tới

Mình muốn bạn tư vấn về chiến lược marketting cách thu hút.xây dựng thương hiệu.cạnh tranh với các người kinh doanh lâu năm khác,tránh cạnh tranh về vốn.cá lớn nuốt cá bé

Chào bạn huy seven. Chúng tôi tin chắc , bạn cũng đã có sự tìm hiểu và cũng đã có những kiến thức cơ bản về marketing xây dựng thương hiệu . Các doanh nghiệp lâu năm , họ đã sớm định vị được thương hiệu của họ trong lòng người tiêu dùng . Bên cạnh đó, họ có nguồn lực tài chính đồi dào để phục vụ cho các hoạt động marketing .Vì vậy , vấn đề bạn đang thắc mắc cũng chính là vấn đề của rất nhiều các nhà khởi nghiệp và các doanh nghiệp trẻ đang quan tâm .

Về vấn đề này , chuyên gia của chúng tôi kiến nghị bạn , nên thực hiện một số chiến lược marketing xây dựng thương hiệu để cạnh tranh với các doanh nghiệp lâu năm như sau :

Thứ nhất : Xác định được ưu thế cạch tranh của thương hiệu .

Mỗi một doanh nghiệp lâu năm , họ đều có những giá trị cốt lõi riêng để định vị và phát triển thương hiệu trên thị trường trong nhiều năm . Do đó , khi bạn gia nhập thị trường sau , bạn phải xác định được đâu là ưu thế cạnh tranh của bạn so với các doanh nghiệp đi trước. Để tập trung toàn lực phát triển mũi nhọn và dùng ưu thế đó cho các quảng cáo , trong các hoạt động marketing xây dựng thương hiệu .Bạn sẽ không phải tốn quá nhiều chi phí cho việc marketing thương hiệu như các doanh nghiệp lâu năm mà vẫn mang lại hiệu quả cao. Khi đó người tiêu dùng sẽ nhớ đến sản phẩm của bạn và thương hiệu của bạn sẽ sớm được định vị trong thị trường .

Ưu thế cạnh tranh của thương hiệu bao gồm : Nguồn gốc của sản phẩm , chất lượng sản phẩm , ý nghĩa của sản phẩm mang lại vv… Ví dụ Apple là một tập đoàn lớn trên thế giới và ưu thế cạnh tranh của thương hiệu Apple là các sản phẩm của nó mang đến sự sang trọng cho người tiêu dùng . Vì Vậy , để định vị thương hiệu và vượt qua được những doanh nghiệp lâu năm bạn cần phải xác định được đâu là ưu thế thương hiệu của bạn .

Thứ hai : Nâng cao giá trị của sản phẩm hơn giá của sản phẩm .

Các doanh nghiệp lâu năm , khi thương hiệu của họ đã được định vị trên thị trường , giá của các dịch vụ và sản phẩm họ bán ra sẽ chiếm khoảng từ 10-50% là giá trị thương hiệu . Như vậy người tiêu dùng phải bỏ ra một số tiền gần như gấp đôi để đổi lấy một sản phẩm có giá trị của sản phẩm không xứng đáng . Vì vậy khi bạn gia nhập vào thị trường, nếu giá trị sản phẩm của bạn cao hơn giá của sản phẩm , thì có thể chắc chắn rằng thương hiệu của bạn sẽ được người tiêu dùng đón nhận . Bạn hãy tin chắc một điều rằng không một người tiêu dùng nào có thể bỏ qua một sản phẩm chất lượng , với một mức giá thấp hơn so với các sản phẩm cùng loại trên thị trường .

Thứ ba: Sử dụng chiến lược marketing lấp chỗ trống thị trường .

Các doanh nghiệp lâu năm là các doanh nghiệp có thị phần lớn trên thị trường. Tuy nhiên nó không phải là tất cả . Vì vậy , để phát triển và có thể nhanh chóng xây dựng được thương hiệu , bạn có thể chiếm lĩnh những thị phần còn trống mà các doanh nghiệp lâu năm không quan tâm đến , tập trung và phát triển nó một cách hiệu quả . Chiến lược này sẽ giúp bạn tránh những cạnh tranh trực tiếp về tài chính cũng như thương hiệu đối với các đối thủ lâu năm.

Những thị phần trống có tiềm năng ở đây là : những thị phần có tiềm năng tăng trưởng , những thị phần không được những người dẫn đầu trong thị trường để ý đến và bạn có đủ những kĩ năng cũng tiềm lực để phát triển tốt thị phần ấy . Ví dụ : hiện nay bạn đang kinh doanh đồ ăn vặt nhưng có rất nhiều các thương hiệu lớn ở nước ngoài du nhập vào thị trường trong nước và chiếm thị phần lớn trong thị trường . Tuy nhiên họ không thể đáp ứng được hết nhu cầu của người tiêu dùng trong nước . Do đó bạn có thể nghiên cứu những thiếu sót về sản phẩm của họ để đưa ra các sản phẩm cạnh tranh và chiếm lĩnh số thị phần còn lại.

Bên trên là những chia sẻ của chuyên gia về vấn đề bạn đang thắc mắc . Chúng tôi hy vọng những chia sẻ đó sẽ giúp được bạn trong công việc kinh doanh , để bạn có thể sớm định vị được thương hiệu cạnh tranh với những thương gia lâu năm . Nếu còn những băn khoăn thắc mắc gì trong lĩnh vực kinh doanh ,hãy liên hệ với chúng tôi, các chuyên gia luôn sẵn sàng giải đáp các thắc mắc của bạn . Chúc bạn thành công trong công việc kinh doanh!

[Gửi Câu Hỏi]

Bài Liên Quan:

 1. Cách Marketing thương hiệu để khách hàng chia sẻ với người khác
 2. Cách xây dựng thương hiệu bám sát vào suy nghĩ khách hàng
 3. Thương hiệu có cá tính, người tiêu dùng mua càng nhiều hàng
 4. Làm thế nào xây dựng thương hiệu cá nhân giá trị
 5. Một số cách cạnh tranh mà không phải hạ giá thấp
 6. Chiêu cạnh tranh độc lạ của quán cafe tại Hà Nội
 7. Phân tích xu hướng kinh doanh sản phẩm độc lạ ( không dùng giá cả để cạnh tranh)
 8. Thắng đối thủ cạnh tranh bằng cách nào
 9. Để tạo ra 1 sản phẩm làm người khác không cạnh tranh được
 10. Làm thương hiệu không mất tiền cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
 11. Ô tô Audi làm thương hiệu thế nào chỉ bằng 6 giây quảng cáo
 12. Vận dụng 2 chiêu Marketing của Apple trong kinh doanh của bạn
 13. Kinh doanh trong “ngõ” để bạn cạnh tranh với bất kỳ ai
 14. “Đấu” với sản phẩm cạnh tranh
 15. “Ẩn khúc” Thương hiệu lớn kinh doanh qua mạng xã hội thất bại
 16. Kim khí, lĩnh vực cho doanh nghiệp sống thời cạnh tranh
 17. Thương hiệu hãy là “Đặc sản”
 18. Xu hướng Marketing hiện đại mới và hướng dẫn cách làm
 19. 10 yếu tố giúp Apple tạo nên thương hiệu giá trị nhất toàn cầu
 20. Ai đang làm cho thương hiệu từ Thiên đường xuống Địa ngục
 21. 8 Nguồn lợi thế cạnh tranh giúp sản phẩm bạn khác biệt
 22. Những cách khởi nghiệp hiệu quả và thường thấy hiện nay
 23. Không cần nói tên thương hiệu nhưng vẫn được khách hàng săn đón
 24. Volvo và chiến dịch Pr thương hiệu: Nhìn thấy cả thế giới bằng Camera ô tô
 25. 56 tuổi, hãng kem Haagen Dazs muốn “trẻ hóa” thương hiệu
 26. Marketing nội dung: 75% là giáo dục, 25% là bán hàng
 27. Dùng thú cưng làm khách hàng để Marketing
 28. Điều gì khiến khách hàng quan tâm đến sản phẩm, cách Pr hiệu quả
 29. Sản phẩm gia dụng, làm Marketing triển lãm thế nào
 30. Cách Marketing của 4 người: Quản lý cấp cao, nhân viên bán hàng, nhân viên nghiên cứu, nhà phân phối

Theme Paradise v5.0 chính thức ra mắt với nhiều thay đổi

Theme Paradise v5.0 chính thức ra mắt với nhiều thay đổi quan trọng và thêm tính năng mới.

theme-paradise-v5-0-chinh-thuc-ra-mat

Vậy là sau hơn 2 tháng kể từ khi phát hành phiên bản 4.5 (14/03/2018), cộng đồng người dùng theme Paradise lại tiếp tục chào đón sự ra mắt của phiên bản 5.0. Vào ngày 26/05 vừa qua, chúng tôi đã bắt đầu chính thức cho phép khách hàng nâng cấp lên v5.0 mới nhất. Theme Paradise v5.0 sẽ loại bỏ hoàn toàn sự phụ thuộc vào plugin Jetpack, bổ sung một số tính năng bảo mật và tối ưu tốc độ load. Đồng thời với đó, chúng tôi cũng đã loại bỏ một vài tính năng không cần thiết để giảm khả năng xung đột của theme với các plugin tạo cache, nén dữ liệu tĩnh.

Tham khảo thêm:

 • Tại sao bạn nên sử dụng Genesis Framework cho WordPress?
 • Tại sao bạn nên chọn Genesis Framework và Paradise?

Theme Paradise v5.0 có gì mới?

So với phiên bản 4.5 đã ra mắt trước đó, theme Paradise v5.0 sẽ có một số thay đổi như sau:

 1. Loại bỏ tính năng Async all JS.
 2. Loại bỏ tính năng Minify HTML, JS and CSS.
 3. Loại bỏ tính năng Move all JS to Footer.
 4. Nút chia sẻ mạng xã hội và tính năng bài viết liên quan mới.
 5. Bổ sung tính năng Remove X-Pingback header.
 6. Bổ sung tính năng Disable XML-RPC.
 7. Bổ sung tính năng Disallow file edit.
 8. Bổ sung tính năng Disable debug display.
 9. Bổ sung tính năng Enable auto updates.
 10. Bổ sung tính năng Limit post revisions.
 11. Bổ sung tính năng Optimize AutoSave interval.
 12. Bổ sung tính năng Disable Heartbeat.
 13. Bổ sung tính năng Add previous and next post link.
 14. Bổ sung tính năng Customize layout cho plugin Related Posts for WordPress.

Ý nghĩa cụ thể của từng tính năng, các bạn có thể tham khảo thêm trong bài viết: Các tính năng của theme Paradise được tích hợp trong Customizer.

Những thay đổi này sẽ giúp loại bỏ sự phụ thuộc của theme vào plugin Jetpack – một plugin rất hữu dụng nhưng không hề “nhẹ cân” và tăng cường khả năng bảo mật cũng như chịu tải cho website. Bốn plugin mới được khuyến cáo cài theo theme để thay thế cho Jetpack bao gồm:

 1. Genesis Simple Share: tạo nút chia sẻ mạng xã hội cho bài viết, trang, sản phẩm… thay thế module Sharing của Jetpack.
 2. Limit Login Attempts Reloaded: bổ sung tính năng chống brute force attack, thay thế module Protect của Jetpack.
 3. Related Posts for WordPress: bổ sung tính năng bài viết liên quan, thay thế module Related Posts của Jetpack.
 4. Widget Visibility Without Jetpack: bổ sung tính năng ẩn/ hiện widget, thay thế module Widget Visibility của Jetpack.

Lưu ý: nếu đã cài 4 plugin kể trên thì bạn phải deactive và xóa plugin Jetpack đi. Và ngược lại.

Nhiều bạn đọc tới đây sẽ cảm thấy hơi “hoảng”. Bỏ được 1 plugin mà phải cài bổ sung tận 4 plugin khác. Đừng lo, vì trên thực tế 4 plugin này còn nhẹ hơn Jetpack rất nhiều nhé. Bạn không tin ử? Sau khi nâng cấp lên v5.0, giao diện demo của theme Paradise đã có thể đạt 97/100 điểm PageSpeed dành cho desktop:

test-pagespeed-theme-paradise-tren-desktop

test-pagespeed-theme-paradise-tren-desktop

Và 91/100 điểm dành cho mobile:

test-pagespeed-theme-paradise-tren-mobile

test-pagespeed-theme-paradise-tren-mobile

Tất nhiên, để đạt được điểm số này, chúng tôi cần phải có sự trợ giúp của dịch vụ WordPress Hosting, plugin LiteSpeed Cache và EWWW Image Optimizer nữa.

Bạn đang sử dụng theme Paradise của chúng tôi? Bạn đã nâng cấp lên phiên bản 5.0 chưa? Nếu bạn vẫn chưa một lần trải nghiệm nó, hãy nhanh tay đặt mua ngay theo link bên dưới.

dang-ky-mua-theme-paradisedang-ky-mua-theme-paradise

Đừng quên chương trình Mua WordPress Hosting, tặng miễn phí theme Paradise vẫn còn hiệu lực đến hết ngày 31/05/2018 nhé.

Nếu bạn thích bài viết này, hãy subscribe blog của tôi để thường xuyên cập nhật những bài viết hay nhất, mới nhất qua email nhé. Cảm ơn rất nhiều. 🙂

Theme Paradise v5.0 chính thức ra mắt với nhiều thay đổi

5 (7 votes)

Chia sẻ

 • Nhấn vào chia sẻ trên Facebook (Opens in new window)
 • Bấm để chia sẻ trên Google+ (Opens in new window)
 • Bấm để chia sẻ trên Twitter (Opens in new window)

Bài viết liên quan

8 nội dung của một Chiến lược kinh doanh sắc bén

>Kinh doanh gì hiện nay mà buôn bán nhỏ lợi nhuận cao(10 năm)

>22 Mặt hàng kinh doanh online trên mạng lãi cao

>Kinh doanh gì để kiếm tiền vào mùa hè năm 2018-2019

>18 Mô hình kinh doanh mới nhỏ và lớn là xu hướng trong 10 năm tới

Doanh nghiệp thường cảm thấy nan giải, hóc búa trong vệc giải quyết các vấn đề có liên quan tới chiến lược và thực hiện chiến lược: Là một người lãnh đạo tập thể, chúng ta có thực sự hiểu rõ cách làm thế nào để tạo dựng giá trị trong thị trường?

Để thực hiện chủ trương giá trị của mình, bạn thực sự có những ưu thế đặc biệt tốt hơn những công ty khác hay không? Lĩnh vực mà bạn đầu tư có phù hợp với những sản phẩm hay dịch vụ mà bạn đang kinh doanh hay không?

Nếu như bạn khẳng định có thể trả lời được tất cả những câu hỏi trên và những câu hỏi được liệt kê trong bảng dưới đây, thì bạn sẽ được coi là người cực kỳ xuất sắc. Theo như kinh nghiệm của chúng tôi thì một trong những thử thách lớn trong xã hội thương mại hiện nay đó là hầu như không có công ty hay doanh nghiệp nào có thể trả lời một cách hoàn chỉnh những câu hỏi dưới đây. Và đó cũng là 8 nội dung của một chiến lược kinh doanh đỉnh phù hợp thị trường.

Tại sao lại có kết quả như vậy? Tại sao những người lãnh đạo lại rất khó có thể thảo luận những chủ đề này?

Thông thường, các quản lý hay lãnh đạo cấp cao thường sẽ né tránh những câu hỏi mà họ không có câu trả lời chính xác. Hoặc là người lãnh đạo và nhân viên sẽ nghĩ rằng đây không phải là thời điểm thích hợp để đặt câu hỏi; Hoặc sẽ là một cách giải thích hợp lý khác đó là CEO đã cầm lái công ty một năm hoặc nhiều hơn một năm, họ thấy rằng chiến lược đã rất phù hợp. Họ có thể sẽ nghĩ rằng thời điểm của những câu hỏi này đã qua, đặt câu hỏi sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy bị làm khó và bị phê bình.

Trên thực tế thì các nhà quản lý, lãnh đạo cấp cao sẽ thường chú trọng tới việc những chiến lược này có đủ rõ ràng hay không? Bởi như vậy mới có lợi cho họ trong việc theo đuổi mục tiêu nhiệm vụ của mình.

>> Một số cách cạnh tranh mà không phải hạ giá thấp

Còn về phần các CEO, trong giai đoạn đầu khi mới nhận chức họ sẽ thường quan tâm tới những câu hỏi đó thế nhưng đồng thời họ sẽ lại cảm thấy mình bị hạn chế, hoặc là đầu tư tổ hợp không ăn khớp hoặc là những áp lực ngắn hạn trong quá trình thực hiện mục tiêu sẽ phân tán sự chú ý của họ.

Nếu như những người quản lý hay lãnh đạo cấp cao không thể giải quyết những vấn đề này một cách đầu cuối thì hội đồng quản trị những người nắm giữ phương hướng chiến lược dài hạn của công ty về nhiều mặt sẽ yêu cầu những người lãnh đạo quản lý cấp cao đưa ra câu trả lời.

Cho dù hội đồng quản trị không trực tiếp tham gia vào việc tìm kiếm câu trả lời nhưng phần đông trong số họ sẽ cho rằng họ vào cuộc quá muộn trong quá trình quy hoạch chiến lược nên không thể tham dự một cách có ý nghĩa được.

Kết quả của nó sẽ là những vấn đề sắc bén về chiến lược và thực hiện chiến lược sẽ mãi mãi không được giải quyết.

Vậy thì doanh nghiệp phải làm thế nào để xây dựng được văn hóa truy cứu trách nhiệm trong những vấn đề chiến lược quan trọng nhất?

Nhà lãnh đạo cần phải xem xét 3 loại sách lược sau:

Thứ nhất: Xây dựng quy trình để đội ngũ thực thi thảo luận những vấn đề cơ bản đó. Nhưng không may là phương pháp quy hoạch chiến lược truyền thống thường lại không cung cấp không gian để thảo luận những vấn đề này, bởi nó luôn là từ dưới lên trên, có liên quan tới tài chính mà lại thường mang tính tiến dần. Ngược lại chúng ta lại cần thời gian và địa điểm để các lãnh đạo quản lý cấp cao xa rời công việc thường ngày để công khai thảo luận và biện luận những vấn đề này.

Thứ hai: Khi thảo luận công tác chiến lược và thực hiện chiến lược của công ty doanh nghiệp nên cho nhiều nhân viên trong công ty, doanh nghiệp tham dự cùng.

Cũng giống như việc điều tra nhân viên thường niên vậy, tổ chức nên xoay quanh những chủ đề chiến lược quan trọng nhất để triển khai thảo luận. Làm như vậy sẽ cung cấp được những sự kiến giải có hiệu lực.

Những người nhân viên hiểu rõ về công ty sẽ định nghĩa thành công như thế nào? Họ sẽ làm thế nào để thực hiện chủ trương giá trị? Và làm thể nào để liên kết công việc cá nhân của họ và chiến lược của toàn doanh nghiệp một cách có hiệu quả?

Làm như vậy không những hiểu được nhiều suy nghĩ hơn nữa của nhân viên đối với các vấn đề chủ yếu của doanh nghiệp mà còn xây dựng được không khí công bằng thẳng thắn một cách có hiệu quả, nghĩa là các vấn đề tương tự sẽ được đưa ra và được chú trọng. Rất nhiều tổ chức sử dụng công cụ mổ xẻ sách lược của chiến lược, chỉ cần vài phút là có thể hoàn thành và đồng thời sẽ đưa ra được rất nhiều kiến giải vô cùng hữu dụng.

Thứ ba: Để hội đồng quản trị can dự vào nhiều hơn. Hội đồng quản trị sẽ là tổ chức duy nhất chú ý tới những vấn đề này, rất nhiều thành viên của hội đồng quản trị có năng lực để giúp đỡ đội ngũ quản lý giải đáp vấn đề hoặc thăm dò một số vấn đề chiến lược khó khăn nhất.

Lãnh đạo, quản lý cấp cao có trách nhiệm phải giải đáp những vấn đề chiến lược cơ bản này, cho dù câu trả lời không đơn giản hoặc không lập tức có hiệu quả. Chúng ta phải tạo dựng không gian cho những kiểu tranh luận như vậy, có trách nhiệm để cổ đông, khách hàng và nhân viên hiểu rõ cách làm thế nào để thực hiện mục tiêu.

Xây dựng cơ chế khuyến khích tranh luận mới là cách để giải quyết những vấn đề cơ bản này một cách không bị ám ảnh, đồng thời đặt chúng vào trong những phương thức có hiệu quả nhất trong những vị trí quan trọng nhất của lịch trình công việc hàng ngày.

[Gửi Câu Hỏi]

Bài Liên Quan:

 1. Chiến lược định giá sản phẩm (cả khi đối thủ hạ giá bán)
 2. Thông Báo Tái Định Vị Chiến Lược Content Marketing Bytuong.com
 3. Hướng dẫn quản lý chiến lược của hoạt động kinh doanh
 4. Chiến lược Marketing: 85% ông chủ đều lặp lại loại sai lầm này
 5. Chiến lược marketing thông minh cho hoạt động kinh doanh hiệu quả
 6. Chiến lược và kế hoạch phát triển thị trường, làm thị trường
 7. Chiến lược Marketing: làm thế nào bán sản phẩm tốt với giá cao
 8. 30 Chiến lược Marketing mới nhất cho sản phẩm và doanh nghiệp
 9. Bài toán bán bò, áp dụng vào chiến dịch quảng bá sản phẩm
 10. Ông chủ chỉ cần làm 3 việc: Dùng người, dùng tiền, uống trà
 11. 6 sách lược hữu ích trong Marketing, làm xong thì Marketing cũng hoàn thành
 12. MỞ KHÓA HỌC 2 BUỔI: ĐÀO TẠO VIẾT NỘI DUNG CONTENT SEO PR tiếp cận triệu khách
 13. Vận dụng 2 chiêu Marketing của Apple trong kinh doanh của bạn
 14. kinh doanh vật liệu xây dựng trang trí
 15. Thực chiến kinh nghiệm mở shop quần áo, quần áo trẻ em (2018)
 16. Có thể bạn không mua Iphone X, nhưng những sách lược Marketing của Apple thì không thể không xem
 17. Tự dưng Youtube thay đổi Logo đã sử dụng 12 năm, lý do ẩn chứa đằng sau là gì
 18. Volvo và chiến dịch Pr thương hiệu: Nhìn thấy cả thế giới bằng Camera ô tô
 19. Kinh nghiệm, bí quyết bán hàng thành công (thực chiến)- Phần 2
 20. Mô thức kinh doanh áp dụng cho nhiều ngành nghề, sản phẩm
 21. Có nên kinh doanh đồ gia dụng vào thời điểm này không
 22. Áp dụng 20 phát hiện tâm lý học trong kinh doanh và bán hàng
 23. Quản lý giỏi biết dùng 5 kiểu người tuyệt vời này
 24. Hướng dẫn kinh doanh đồ dân dụng hiệu quả
 25. Phân tích xu hướng kinh doanh sản phẩm độc lạ ( không dùng giá cả để cạnh tranh)
 26. Cách xây dựng thương hiệu bám sát vào suy nghĩ khách hàng
 27. Làm thế nào xây dựng thương hiệu cá nhân giá trị

Muốn mở cửa hàng tạp hóa ở Tỉnh, Huyện trở xuống (Tất cả)

>Kinh doanh gì hiện nay mà buôn bán nhỏ lợi nhuận cao(10 năm)

>22 Mặt hàng kinh doanh online trên mạng lãi cao

>Kinh doanh gì để kiếm tiền vào mùa hè năm 2018-2019

>18 Mô hình kinh doanh mới nhỏ và lớn là xu hướng trong 10 năm tới

Chủ đề này hướng dẫn người khởi nghiệp muốn mở cửa hàng tạp hóa, cửa hàng tiện lợi và siêu thị mini những kinh nghiệm và sự chuẩn bị chu đáo cho mô hình. Các bước thực hiện, và những điều quan trọng cần lưu ý để kinh doanh thành công cửa hàng tạp hóa.

Thuở nhỏ, nhà ở nông thôn của một Huyện trong Tỉnh, gần với thị xã quy mô nhỏ nên tôi rất thích cuộc sống ở thành phố lớn.

Sau này lớn lên thì sự thật là, cuộc sống ở thành phố lớn tuy chưa đến mức “không ở nổi, không sống nổi…” nhưng trong thế giới của người trưởng thành thì thực sự không hề dễ dàng chút nào.

Bao quát những người sống tại thành phố thì đâu có mấy người đứng được trên đỉnh cao, đại đa số đều là dân công sở, cuối cùng rồi cũng trở về bình phàm, gánh trên vai đủ các khoản nợ, gia đình, xã hội, đầu tắt mặt tối chạy vạy khắp nơi. Tuổi đã tứ tuần mà lúc nào cũng phải lo lắng về quyết định nghỉ hưu có thể ập tới bất cứ lúc nào, các vấn đề về sức khỏe, thử hỏi, phải đi đâu về đâu?

Khởi nghiệp vẫn có thể được xem là một trong những con đường giải vây hữu hiệu cho tuổi trung niên, nhưng nói thì dễ, làm mới khó. Khởi nghiệp gì? Và khởi như thế nào? Chỉ trả lời hai câu hỏi này thôi đã là rất khó rồi.

Trong bài viết này, tôi đã kết hợp với thực tế điều tra và các tài liệu nghiên cứu có liên quan để đưa ra một con đường khởi nghiệp đó là mở cửa hàng tạp hóa ở tình , thị xã, thị trấn, và vùng nông thôn.

>> Mở cửa hàng kinh doanh tạp hóa: Chi tiết vốn, quản lý, nguồn hàng

Dưới đây, tôi sẽ triển khai nội dung bài viết xoay quanh các vấn đề như tính khả thi khi m ca hàng tp hóa tỉnh, thị xã, thị trấn, và ở quê, cách m ca hàng tp hóa và những rủi ro cần phải chú ý khi m ca hàng tp hóa nông thôn, tỉnh, thị xã, thị trấn. Hy vọng có thể mang lại chút ý tưởng cho những ai vẫn đang mông lung, mịt mờ.

Tính kh thi khi m ca hàng tp hóa mini

Trước khi bắt đầu vào vấn đề chính, tôi muốn nói rõ với các bạn một điểm rằng, nội dung bài viết này chủ yếu nghiên cứu về việc mở cửa hàng tạp hóa ở tỉnh, thị xã, thị trấn (Hp tác m ca hàng tin li với các chuỗi cửa hàng tiện ích lớn như 7-Eleven, family mart, Lawson…, có thể không gian phát triển sẽ rộng mở hơn so với việc tự mình m ca hàng tp hóa ti nhà).

Sở dĩ nói m ca hàng tp hóa t chn có tính khả thi, chủ yếu là do 3 nguyên nhân sau:

Thứ nhất là rào cản kinh doanh thấp hơn so với các loại hình kinh doanh mới nổi như tiệm làm nail, cửa hàng thú cưng. Muốn mở cửa hàng tạp hoá vừa không cần phải nắm bắt được những thủ công mỹ nghệ kỹ thuật cao mà cũng không cần tới các loại thiết bị có thao tác phức tạp.

So với các loại hình kinh doanh truyền thống như nhà hàng, cửa hàng thời trang…thì chi phí mở cửa hàng tạp hoá nhỏ không cao, trình độ phục vụ yêu cầu không nghiêm ngặt. Những kỹ năng, kiến thức cần cho những người kinh doanh muốn mở cửa hàng tạp hoá như lấy hàng, bày hàng, thu ngân, lễ nghi phép tắc…thường sẽ nắm được rất nhanh trong thời gian ngắn.

Thứ hai là có thể kiểm soát được rủi ro kinh doanh. Mở cửa hàng tạp hoá cần bao nhiều vốn? Trừ đi các khoản vốn để mở cửa hàng tạp hoá như tiền thuê mặt bằng cửa hàng, tiền lương nhân viên, tiền điện nước thì vốn mở cửa hàng tiện lợi tập trung chủ yếu ở khâu nhập hàng. Vấn đề hàng ế hàng khó bán khiến các mặt hàng bị quá hạn là một trong những phiền phức lớn mà những cửa hàng tạp hoá thường khó tránh khỏi.

Vậy muốn mở cửa hàng tạp hoá lấy hàng ở đâu? Hiện nay rất nhiều các nhà cung cấp đã đưa ra dịch vụ mang tính bảo vệ quyền lợi cho các cửa hàng tạp hoá như cho phép đổi trả, mua lại với giá thấp để xử lý hoặc bồi thường đối với một số các loại sản như bánh kẹo, nước ngọt…Điều này khiến cho các cửa hàng có thể kiểm soát được tổn thất bị gây ra do việc nhập hàng bất hợp lý, từ đó giúp giảm thiểu rủi ro từ việc kinh doanh mở cửa hàng.

Thứ ba là trạng thái ngành nghề biến đổi đa dạng phòng phú, khả năng kéo dài lãi cao. Theo như những kinh nghiệm mở cửa hàng tạp hoá thì điều đầu tiên đó là phải chọn được địa điểm có lưu lượng khách cao, không gian phong phú đa dạng;

Ngoài kinh doanh bán lẻ những mặt hàng đồ dùng hàng ngày thì cửa hàng tạp hoá có thể kinh doanh thêm một số nghiệp vụ kinh doanh phụ khác như mở thêm quầy bán các loại rau quả theo mùa, mở rộng diện tích kinh doanh các loại đồ ăn vặt như trứng gà luộc, thịt viên, cà phê nóng…Ngày thường còn có thể kinh doanh điểm phát nhận bưu phẩm, khu vui chơi giải trí cho trẻ em…Đây chính là cách mở cửa hàng tiện lợi hiệu quả kết hợp với nhiều dịch vụ khác nhằm tối đa hoá không gian và lợi nhuận kinh doanh.

Các bước mở cửa hàng tạp hoá, siêu thị mini

Về các nội dung chi tiết như: mở cửa hàng tạp hoá cần chuẩn bị những gì?Điều kiện mở cửa hàng tạp hoá cần giấy tờ gì? Mở cửa hàng tạp hoá cần bao nhiêu tiền? Hay muốn mở cửa hàng tạp hoá thì lấy hàng ở đâu?…trên mạng có chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm mở cửa hàng tạp hoá, kinh nghiệm mở siêu thị mini và cũng có rất nhiều trang mạng tư vấn mở cửa hàng tạp hoá, tư vấn mở siêu thị mini mang lại nhiều nguồn cảm hứng khác nhau cho các bạn đọc. Bởi vậy các bạn hoàn toàn có thể thông qua các các công cụ tìm kiếm hay trang mạng xã hội như google, facebook, blog…để học hỏi kinh nghiệm mở cửa hàng tạp hoá tự chọn.

Vì đây chỉ là một bài báo cáo khảo sát mang tính chất nghiên cứu nên tôi chỉ liệt kê cho các bạn một số nội dung quan trọng về những điều cần biết khi mở cửa hàng tạp hoá và các kinh nghiệm mở cửa hàng tạp hoá có liên quan.

1, Muốn mở cửa hàng tạp hoá thì cần phải chuẩn bị trước những gì?

(1), Cần phải có đủ vốn ban đầu. “Có bột mới gột nên hồ”, khởi nghiệp kinh doanh cần phải có vốn ban đầu. Vậy thì mở một cửa hàng tạp hoá cần bao nhiêu tiền vốn? Do có sự khác biệt về trình độ phát triển giữa các khu vực và vùng miền nên tuỳ từng khu vực vùng miền mà câu trả lời cho câu hỏi “mở một cửa hàng tạp hoá cần bao nhiêu tiền vốn?” sẽ có sự khác nhau. Tuy nhiên theo như kinh nghiệm mở cửa hàng tiện lợi thì các loại vốn lớn để mở một cửa hàng cơ bản là giống nhau. Các bạn có thể tham khảo thêm tại bảng dưới đây:

(2), Chuẩn bị tâm lý sẽ phải vất vả. Trong tương lai các cửa hàng tạp hoá ở tỉnh, thị xã, thị trấn có thể sẽ đều thực hiện hình thức kinh doanh cả ngày 7×24 nhằm tối đa hoá các dịch vụ tiện ích. Thế nhưng lưu lượng khách của các cửa hàng tiện lợi ở tỉnh, thị xã, thị trấn lại không nhiều nên việc kinh doanh 24/24 các ngày trong tuần có lẽ là không cần thiết những ít nhất cũng phải đạt đến 12 tiếng trên ngày. Điều này yêu cầu người kinh doanh cần phải có sự nhẫn nại và nghị lực tương đối.

2, Kinh nghiệm mở cửa hàng tạp hoá: lựa chọn vị trí cửa hàng

Hướng dẫn mở cửa hàng tạp hoá: Cách mở cửa hàng tạp hoá có lãi đó là đầu tiên phải lựa chọn được địa điểm đặt cửa hàng lý tưởng là những nơi có lưu lượng khách cao, để có thể phát huy tối đa đặc trưng “tiện ích” của nó, tiếp cận được với nhiều khách hàng hơn nữa.

Thế nhưng lô-gic kinh doanh hiện thực lại không được trực tiếp như vậy, lưu lượng khách càng cao dĩ nhiên doanh thu cũng càng cao nhưng tiền thuê mặt bằng cũng sẽ cao, chi phí kinh doanh không ngừng leo thang bởi vậy người kinh doanh cần phải luôn nắm rõ tình hình “chi phí và doanh thu” của cửa hàng, tìm được vị trí đặt cửa hàng thích hợp.

Có người tâm sự với tôi rằng: “tôi muốn mở cửa hàng tạp hoá nhưng lại không biết cần bao nhiêu vốn để mở cửa hàng tạp hoá?”, và câu trả lời của tôi với họ đó là đây không phải là vấn đề để bạn quan tâm hàng đầu, nếu muốn mở cửa hàng tạp hoá thì điều đầu tiên đó là bạn phải tìm được cho mình một vị trí mở cửa hàng thích hợp rồi sau đó mới quan tâm tới các vấn đề vốn và chi phí khác.

3, Muốn mở cửa hàng tạp hoá thì trước tiên cần phải có định hướng kinh doanh rõ ràng

Mở siêu thị mini có lãi không?Cách mở siêu thị mini như thế nào? Để trả lời được cho hai câu hỏi này thì điều đầu tiên đó là bạn cần phải có định hướng kinh doanh rõ ràng. Do phạm vi kinh kinh doanh bức xạ cửa các cửa hàng tạp hoá, siêu thị mini tương đối eo hẹp nên một khi đã mở cửa hàng cần phải xác định rõ định hướng kinh doanh, trong phạm vi thị trường có hạn đi sâu vào nhu cầu của người tiêu dùng, khai thác đầy đủ lợi nhuận ngầm. Để làm được điều này thì người kinh doanh cần:

(1), Hiểu rõ phạm vị thị trường của mình.

Ví dụ cửa hàng tiện lợi mở ngày trước cổng vào khu chung cư thì phạm vi thị trường của nó khả năng sẽ tập trung trong quần thể chung cư này; Có cửa hàng tạp hoá mở cạnh ngã tư có lưu lượng người qua lại rất đông vậy thị thị trường của nó sẽ tương đối rộng mở, phạm vi khách hàng mục tiêu càng không được xác định rõ ràng cho lắm; Hay có những siêu thị mini mở ngay tại cổng trường học, khách hàng đại đa số sẽ là học sinh trung, tiểu học mà thói quen tiêu dùng của học sinh, sinh viên lại khác xa so với người trưởng thành…

(2), Cần phải xác định rõ mặt hàng kinh doanh chính.

Thông thường sau một thời gian kinh doanh ngắn thì các cửa hàng tạp hoá, siêu thị mini đều sẽ dần dần xuất hiện các loại mặt hàng kinh doanh chính của mình. Ví dụ, cửa hàng tạp hoá mở ngay cạnh khu dân văn phòng, khách hàng chủ yếu sẽ là những người nhân viên văn phòng thì sản phẩm kinh doanh chính thường sẽ là các loại đồ ăn vặt, nước giải khát, hoa quả, cơm hộp…;

Cửa hàng tạp hoá ngay cổng chung cư thì mặt hàng chủ yếu sẽ là các loại muối mắm, rượu, thuốc, thực phẩm…Sau khi đã làm rõ được các mặt hàng kinh doanh chủ yếu thì người kinh doanh có thể áp dụng các biện pháp như định giá kỳ thị (các mặt hàng bán chạy thì nâng giá một cách phù hợp còn các mặt hàng bán ế thì lại hạ giá một cách phù hợp), khuyến mãi đi kèm (bán kết hợp giữa các loại mặt hàng bán chạy với các loại mặt hàng bán ế)…nhằm khai thác tối đa lợi ích kinh tế thị trường.

Những điều rủi ro cần phải chú ý

Từ cổ chí kim “mở cửa hàng thì dễ nhưng kinh doanh cửa hàng lại khó”, làm thế nào để kinh doanh kiếm tiền có lãi cần phải phân tích theo từng tình huống cụ thể.

Các bạn có thể tham khảo các nội dung tư vấn trên mạng như: mở cửa hàng tạp hoá có lãi không?Có nên mở cửa hàng tạp hoá hay không?…để học hỏi thêm các kinh nghiệm mở cửa hàng tạp hoá cũng như các bước mở cửa hàng tạp hoá. Trong bài viết này tôi sẽ giúp các bạn liệt kê ra một số điểm rủi ro mà các bạn cần phải chú ý nếu muốn mở cửa hàng tạp hoá.

(1), Sự thay đổi về môi trường kinh doanh.

Cho dù là công ty xuyên quốc gia hay là một cửa hàng tạp hoá nhỏ trong một góc phố thì kết cục chung của việc lơ là sự thay đổi môi trường kinh doanh cuối cùng đều sẽ là đóng cửa và phá sản.

Ví dụ điển hình như Nokia, Kodak…Chúng ta có thể lấy một ví dụ cụ thể hơn nữa đó là Costa Coffee, đã từng phồn thịnh một thời, nhưng trước sự tấn công của cơn sốt cổ phiếu thì lượng khách hàng của Costa không còn được vinh quang như trước nữa. Costa lại không thể phán đoán một cách chính xác về sự thay đổi môi trường kinh doanh quan trọng này, ngược lại còn bỏ ra một lượng vốn lớn để đầu tư vào việc trang hoàng cửa hàng, kết quả đó là phải đóng cửa một cách nhanh chóng.

(2), Định mức cửa các khoản nợ kinh doanh tồn đọng quá lớn.

Nhu cầu về tiền mặt có sẵn cửa các cửa hàng bán lẻ tương đối cao để nhằm đáp ứng quy trình nhập hàng liên tục.

Nếu người kinh doanh cửa hàng tạp hoá thiếu mất một bộ quy tắc vay nợ có hiệu quả khiến định mức của các khoản nợ kinh doanh tồn đọng quá lớn, trong điều kiện không thể đòi nợ đúng hạn, cửa hàng rất có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ gián đoán chuỗi nguồn vốn.

(3), Luôn tồn tại sự “bịp bợm hay lừa đảo” mọi lúc mọi nơi.

Kinh doanh bất cứ ngành nghề nào cũng có khả năng bị bịp bợm hay lừa đảo, kinh doanh cửa hàng tạp hoá cũng không ngoại lê.

Một số trò bịp bợm hay lừa đảo phổ biến đó là: thu tiền giả, nhập hàng giả, bị lừa khi bán hàng…Các trò bịp bợm hay lừa đảo có thể sẽ diễn ra bất cứ lúc nào nên yêu cầu người kinh doanh cần phải có kiến thức chống lừa đảo đầy đủ, bởi dù là ai đi chăng nữa thì cũng đều không muốn mình bị lừa gạt.

Điều cuối cùng mà tôi muốn nói đó là, đây là một bài nghiên cứu dựa trên sự khảo sát và phân tích của cá nhân người viết, những khó khăn mà việc mở cửa hàng tạp hoá hay những tình huống đột phát sẽ còn phức tạp hơn nhiều nên các bạn có chí hướng kinh doanh cửa hàng tạp hoá, siêu thị mini…cần phải điều tra, nghiên cứu, phân tích nhiều hơn nữa.

Bởi người chịu trách nhiệm thanh toán cuối cùng trong việc khởi nghiệp đó chính là bản thân các bạn. Dĩ nhiên tôi rất hoan nghênh những ý kiến đóng góp trao đổi của các bạn để bài viết được hoàn thiện hơn nữa.

[Gửi Câu Hỏi]

Bài Liên Quan:

 1. 12 cách kinh doanh hiệu quả nhất ở thị trấn, thị xã, phố huyện
 2. Bán gì ở phố huyện, thị trấn, thị xã
 3. Xưởng gia công may thu 7 triệu/ngày
 4. 6 mặt hàng dễ kinh doanh kiếm ngay chục triệu nhanh gọn
 5. Kinh doanh gì nhỏ ít vốn năm 2018 và 2019 là xu hướng
 6. 10 cách kinh doanh nhỏ năm 2018, 2019
 7. Kinh doanh gì nhỏ tại nhà năm 2018 đến 2025
 8. Kinh doanh gì dịp tết và các ngày lễ trong năm (8 ý tưởng)
 9. 8 Ý tưởng mở cửa hàng kinh doanh nhỏ
 10. 5 Mặt hàng đang bán chạy hiện nay ở Việt Nam
 11. Máy bán hàng tự động và cửa hàng tiện lợi không người: Ai sẽ là làn gió mới cho ngành bán lẻ
 12. 20 cách kinh doanh buôn bán gì với số vốn nhỏ để kiếm tiền
 13. 10 ý tưởng kinh doanh nhỏ năm 2018-2020 cho người tay trắng
 14. Kinh doanh gì hiện nay mà buôn bán nhỏ lợi nhuận cao (10 năm)
 15. Năm 2018 nên kinh doanh gì đây độc đáo, 9 cách kinh doanh mới nhỏ
 16. 65 Ý tưởng khởi nghiệp kinh doanh nhỏ ít vốn và lớn gì hiệu quả
 17. Làm gì để có tiền bây giờ ( 10 cách cho bạn)
 18. 21 Ý tưởng kinh doanh nhỏ hiệu quả
 19. Ý tưởng kinh doanh gì tại nhà nhỏ ít vốn hiệu quả năm 2018
 20. 40 ý tưởng kinh doanh nhỏ và vừa với những cách làm giàu ít vốn
 21. 8 Cách Khởi nghiệp kinh doanh nhỏ với vốn ít hiệu quả
 22. 15 Mô hình kinh doanh làm giàu không cần vốn đơn giản hiệu quả
 23. Buôn bán nhỏ thì kinh doanh gì đây( dành cho người mới)
 24. 7 cách kinh doanh ít vốn nhỏ nhưng hiệu quả năm 2017
 25. 16 Ý tưởng làm giàu ít vốn nhanh và hiệu quả
 26. 16 Cách khởi nghiệp với vốn ít kinh doanh nhỏ
 27. 19 Cách kinh doanh buôn bán gì nhanh giàu với số vốn nhỏ
 28. 3 thứ hàng hóa đang được bán chạy nhiều nhất
 29. Kinh doanh đặc sản online mặt hàng siêu hot cho lãi cao
 30. Những mặt hàng dễ kinh doanh hiện nay

Kinh doanh các mặt hàng đồ chơi hót

>Kinh doanh gì hiện nay mà buôn bán nhỏ lợi nhuận cao(10 năm)

>22 Mặt hàng kinh doanh online trên mạng lãi cao

>Kinh doanh gì để kiếm tiền vào mùa hè năm 2018-2019

>18 Mô hình kinh doanh mới nhỏ và lớn là xu hướng trong 10 năm tới

Cho em hỏi các mặt hang đồ chơi dang hot trên thi trường. Hiện tại em đang kinh doanh bảo hộ lao động. Nhưng thấy ở các tỉnh miền tây phat triển còn hơi khó khăn nên em muốn thay đổi hướng kinh doanh tốt hơn.xin tư vấn giúp em.xin cảm ơn.

[Chuyên gia tư vấn]-làm kinh doanh

Chào bạn Letanphat. Đối với các mặt hàng kinh doanh tại khu vực ngoại tỉnh thành phố, bạn có thể lựa chọn những hàng hóa kinh doanh có tính thiết thiếu, cần thiết đối với đại đa số người tiêu dùng. Điều này do thực tế thị trường chưa phát triển, mong muốn và nhu cầu với hàng hóa không thiết yếu thấp, vì vậy trong việc tiêu thụ các sản phẩm bảo hộ lao động, bạn gặp khó khăn.

Về sản phẩm đồ chơi kinh doanh tại khu vực Miền tây ( ngoại tỉnh), trong trường vị trí cửa hàng hoặc vùng thị trường là những nơi trung tâm, bạn có thể xem xét bán mặt hàng này. Trong trường hợp nếu bạn mở cửa hàng hoặc bán đồ chơi tại khu vực nông thôn hoặc ngoài thị trấn, ngoài thị xã, ngoài trung tâm huyện, ngoài trung tâm tỉnh, bạn sẽ gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ do nhu cầu và số lượng nhu cầu không đáp ứng đủ yêu cầu doanh thu/lợi nhuận của chúng ta.

Vì vậy, bạn cần khảo sát và đánh giá lại thị trường hiện hữu, trường hợp sản phẩm đồ chơi phù hợp để tiêu thụ tại khu vực nơi bạn kinh doanh, bạn có thể lập kế hoạch và tìm kiếm các dòng/chủng loại đồ chơi, tiến hành phát triển thị trường.

Đối với sản phẩm đồ chơi hót, được nhiều người quan tâm

Trong trường hợp quyết định kinh doanh mặt hàng đồ chơi, bạn có thể chọn một số loại đồ được nhiều người tiêu dùng ( các bậc cha mẹ) quan tâm và mua cho con em như sau:

– Dòng sản phẩm đồ chơi có đặc điểm phát triển trí thức cho trẻ em

Những sản phẩm thuộc loại này có thể kể đến như: Sách ảnh, tranh họa có giá trị kiến thức, bản đồ, bàn ghế trẻ em có in thông tin kiến thức, các mặt hàng đồ chơi có chứa và tạo ra kiến thức, giúp nâng cao tri thức cho trẻ em, phục vụ học tập, nâng cao trình độ, hỗ trợ phát triển kỹ năng, năng lực trẻ em toàn diện.

– Dòng sản phẩm đồ chơi kích thích não bộ phát triển: Hình khối bằng gỗ, bộ đồ chơi bằng gỗ, gương, cốc, Bóng mềm.

– Dòng sản phẩm đồ chơi phát triển trí thông minh cảm xúc, trí thông minh IQ: Rubic, máy phát triển IQ, EQ, đồ chơi phát ra âm thanh ( âm nhạc nâng cao trí tuệ cảm xúc)…

– Dòng sản phẩm đồ chơi giải trí cho trẻ em: Ô tô điều khiển, máy bay điều khiển, kính 3D, đồ chơi với nước như bể bơi mini, dụng cụ phun nước…

– Đồ dùng là sản phẩm sử dụng hàng ngày cho trẻ em có tính giải trí, phát triển năng lực bản thân.

Marketing và phát triển bán hàng, kinh doanh với sản phẩm đồ chơi ở khu vực tỉnh, ngoại thành

Trong trường hợp mở cửa hàng, bạn có thể bán tại thị trấn, thị xã, trung tâm huyện, hoặc lựa chọn những địa điểm trung tâm, tránh trường hợp mở cửa hàng tại khu vực nông thôn. Điểm then chốt trong lựa chọn địa điểm mở cửa hàng bán đồ chơi trẻ em cần tập trung đến yếu tố: Đặc điểm ý thức phát triển, nhu cầu nâng cao năng lực trẻ em. Tại những khu vực là thị trấn ,thị xã thể hiện rõ ràng hơn các đặc điểm này.

Ngoài ra, tại các địa điểm như thị trấn, thị xã, lượng người tập trung lớn, quy mô thị trường đủ rộng để mang lại doanh thu cho người kinh doanh. Là nền tảng để chúng ta mở rộng thành đại lý kinh doanh đồ chơi lớn nhất vùng, diện tích cửa hàng lớn, bán nhiều loại đồ chơi khác nhau có thể khiến những cửa hàng đô chơi nhỏ lân cận khác đóng cửa.

Nếu bạn có câu hỏi khác về phát triển thị trường và bán hàng đồ chơi, bạn có thể gửi về cho chuyên gia của chúng tôi và mô tả rõ vấn đề bạn đang gặp trong quá trình phát triển kinh doanh.

Chúc bạn kinh doanh thành công.

[Gửi Câu Hỏi]

Bài Liên Quan:

 1. Mặt hàng kinh doanh mới hiện nay: đồ chơi giảm stress
 2. 6 mặt hàng dễ kinh doanh kiếm ngay chục triệu nhanh gọn
 3. 8 Ý tưởng mở cửa hàng kinh doanh nhỏ
 4. Dịch vụ cho thuê chỗ trồng rau ngồi chơi đếm tiền
 5. Năm 2018 nên kinh doanh gì đây độc đáo, 9 cách kinh doanh mới nhỏ
 6. 19 Cách kinh doanh buôn bán gì nhanh giàu với số vốn nhỏ
 7. Kinh doanh gì dịp tết và các ngày lễ trong năm (8 ý tưởng)
 8. Nghệ thuật bán hàng: Cách nói để khách hàng khó có thể chối từ mua- Phần 1
 9. Kinh doanh gì nhỏ tại nhà năm 2018 đến 2025
 10. Gọi điện bị khách hàng từ chối mua, nên làm gì khôn ngoan trong lúc này ?
 11. Muốn mở cửa hàng tạp hóa ở Tỉnh, Huyện trở xuống (Tất cả)
 12. Kinh doanh gì nhỏ ít vốn năm 2018 và 2019 là xu hướng
 13. Mở cửa hàng Hoa quả dầm thu 30 triệu/tháng
 14. 10 cách kinh doanh nhỏ năm 2018, 2019
 15. Máy bán hàng tự động và cửa hàng tiện lợi không người: Ai sẽ là làn gió mới cho ngành bán lẻ
 16. 10 ý tưởng kinh doanh nhỏ năm 2018-2020 cho người tay trắng
 17. Mở cửa hàng kinh doanh đồ thể thao ít vốn thu 21 triệu/tháng
 18. Có nên khởi nghiệp kinh doanh với dịch vụ ship hàng?
 19. Buôn bán nhỏ thì kinh doanh gì đây( dành cho người mới)
 20. Những mặt hàng dễ kinh doanh hiện nay
 21. Những lưu ý khi kinh doanh hàng kim khí
 22. Kinh doanh gì với số vốn 30 triệu
 23. 1 mặt hàng là xu hướng trong xã hội hiện đại
 24. Mặt hàng kinh doanh bán chạy hiện nay, vốn đầu tư ít ( P4)
 25. Kinh doanh gì với vốn ít mà hiệu quả
 26. Mặt hàng được mua nhiều nhất, kinh doanh lãi 15 triệu/ tháng
 27. Dịch vụ ship hàng doanh thu 3 triệu đồng/ ngày – Tại sao không?
 28. Kinh doanh đặc sản online mặt hàng siêu hot cho lãi cao
 29. 5 ý tưởng kinh doanh cho người trên 25 tuổi
 30. 20 cách kinh doanh buôn bán gì với số vốn nhỏ để kiếm tiền

Cho em hỏi ở thị trấn thì kinh doanh gì hợp?

>Kinh doanh gì hiện nay mà buôn bán nhỏ lợi nhuận cao(10 năm)

>22 Mặt hàng kinh doanh online trên mạng lãi cao

>Kinh doanh gì để kiếm tiền vào mùa hè năm 2018-2019

>18 Mô hình kinh doanh mới nhỏ và lớn là xu hướng trong 10 năm tới

nhà e ở thị trấn mặt đườg quốc lộ 279 chủ yếu là ng qua lại nhiều, ad cho e hỏi là ở đây thì có thể kih doah gì đc ạ.

[Chuyên gia tư vấn]-làm kinh doanh

Chào bạn Công Hoàng. So với tại thành phố lớn, kinh doanh tại một thị trường nhỏ như thị trấn hoặc thị xã có quy mô nhỏ hoàn toàn có thể chinh phục và trở thành 1 thương hiệu ảnh hưởng lớn trên thị trường này, nếu chọn đúng sản phẩm và lập kế hoạch kinh doanh bài bản.

Mặc dù vậy, sức cạnh tranh ở thị trấn trong một số mặt hàng đôi khi cao hơn so với thành phố, lý do bởi quy mô thị trường nhỏ, trong khi có nhiều cùng kinh doanh sản phẩm trên thị trường, đẩy người mới gia nhập thị trường vào thế cạnh tranh khốc liệt, duy trì cửa hàng đặc biệt khó khăn.

Đối với mặt hàng kinh doanh tại khu vực thị trấn, chuyên gia gợi ý tới bạn một số mặt hàng phù hợp với đặc điểm thị trường như sau:

– Nội thất, cần tập trung đến các thương hiệu nội thất nổi tiếng và có khung gia đa dạng, đáp ứng cho các loại nhu cầu khác nhau, bao gồm nhu cầu với hàng bình dân giá rẻ; hàng nội thất có thương hiệu giá rẻ; hàng nội thất thương hiệu không danh tiếng giá rẻ; hàng nội thất đặt; hàng nội thất theo các dòng gỗ và chất liệu khác nhau…

Nội thất có tính thiết yếu phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng ở nhiều thị trường khác nhau, tại khu vực thị trấn bạn hoàn toàn có thể kinh doanh. Tuy nhiên, nhược điểm của ý tưởng kinh doanh nội thất, là khoản đầu tư vốn lớn trong giai đoạn đầu.

– Đại lý hàng tiêu dùng; cửa hàng tạp hóa quy mô lớn

Là một trong những ý tưởng đặc biệt phù hợp để phát triển và kinh doanh tại thị trấn, do đây là mô hình kinh doanh tập trung bán các sản phẩm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng, kết hợp đặc điểm quy mô lượng người tiêu dùng lớn, là lợi thế giúp cửa hàng tạp hóa và đại lý hàng tiêu dùng phát triển lớn mạnh.

Một thị trấn có quy mô vừa, có thể phát triển từ 3-4 đại lý hàng tiêu dùng quy mô vừa và lớn, phân bố ở các địa điểm khác nhau thuộc thị trấn. Trước khi kinh doanh bạn cần tiến hành đánh giá, khảo sát số lượng đại lý hàng tiêu dùng trên thị trường, quy mô và tiềm lực phát triển của những đại lý, cửa hàng tạp hóa này.

Sau khi đánh giá, bạn hoàn toàn có nhận ra thị trường tại thị trấn chúng ta đã được phủ rộng, đáp ứng đầy đủ, kỹ lưỡng và chu đáo bởi những đại lý hàng tiêu dùng và cửa hàng tạp hóa hiện hữu trên thị trường hay chưa. Nếu còn khoảng không thị trường, hoặc các đối thủ chưa phát huy hết tiềm lực, quy trình và cách chăm sóc khách hàng chưa tối ưu, bạn hoàn toàn có thể tiến sâu vào thị trường, khắc phục các nhược điểm của đối thủ, loại bỏ đối thủ nhỏ trên thị trường, xa hơn tiến đến gây khó khăn cho các đối thủ cạnh tranh lớn.

– Các sản phẩm đồ chơi, giải trí cho lứa tuổi học sinh, trẻ em

Bao gồm những sản phẩm như: Đồ câu dành cho thanh niên, học sinh, bể tắm mini dành cho trẻ em, đồ chơi dành cho trẻ em, học sinh cấp 2, học sinh cấp 3, đồ chơi điện tử, đồ chơi công nghệ thông minh.

Các sản phẩm đồ chơi và giải trí hướng đến khách hàng mục tiêu là trẻ em, học sinh. Nhóm đối tượng người tiêu dùng này có phổ rộng, quy mô lớn. Tính hiếu kỳ và khả năng tài chính sẵn có nhờ mức thu nhập tốt hơn tại khu vực thị trấn là những yếu tố giúp nhóm khách này ra quyết định mua một cách nhanh chóng.

– Hàng hóa là vật tư nông nghiệp

Mặc dù nông nghiệp được phát triển tại khu vực nông thôn, và tại các khu vực nông thôn cũng đã xuất hiện một số cửa hàng cung cấp vật tư nông nghiệp. Tuy nhiên do đặc điểm thị trấn là trung tâm, nơi giao thoa kinh tế của nhiều xã lân cận, vì vậy một đại lý quy mô vừa và lớn cung cấp đầy đủ các vật tư nông nghiệp với mức giá tối ưu sẽ mang đến hiệu quả tốt hơn trong kinh doanh.

Đối với vật tư nông nghiệp, ngoài các loại thuốc chăm sóc phát triển cây trồng, đất, bạn nên bán nhiều loại thiết bị máy móc hiện đại là dụng cụ sản xuất nông nghiệp mới giúp nông dân tiết kiệm thời gian làm việc, nâng cao hiệu quả làm kinh tế. Máy móc và thiết bị sản xuất nông nghiệp hiện đại có giá trị và lợi nhuận cao. Khi công nghệ mạng và internet, người nông dân tiếp nhận nhiều hơn các thông tin mới từ xã hội, họ dễ dàng chấp nhận và đầu tư mua máy móc, dụng cụ sản xuất nông nghiệp hiện đại.

Một số mặt hàng kinh doanh khác tại thị trấn, chúng tôi cũng đã có những chủ đề hướng dẫn chọn mặt hàng kinh doanh hiệu quả tại thị trấn, thị xã, trung tâm huyện, bạn có thể tìm trong ô tìm kiếm trên website.

Trong quá trình phát triển kinh doanh, nếu bạn có câu hỏi khác, bạn có thể gửi về ban tư vấn và mô tả thêm các thông tin liên quan đến câu hỏi, chuyên gia của chúng tôi sẽ tư vấn và hỗ trợ bạn.

Chúc bạn kinh doanh thành công.

[Gửi Câu Hỏi]

Bài Liên Quan:

 1. Bán gì ở phố huyện, thị trấn, thị xã
 2. 12 cách kinh doanh hiệu quả nhất ở thị trấn, thị xã, phố huyện
 3. Kế hoạch kinh doanh xe đạp điện ở thành phố, thị trấn, thị xã
 4. 10 cách kinh doanh nhỏ năm 2018, 2019
 5. Nên kinh doanh gì ở nông thôn (10 ý tưởng)
 6. Kinh doanh gì nhỏ ít vốn năm 2018 và 2019 là xu hướng
 7. Năm 2018 nên kinh doanh gì đây độc đáo, 9 cách kinh doanh mới nhỏ
 8. Kinh doanh gì nhỏ tại nhà năm 2018 đến 2025
 9. Kinh doanh gì dịp tết và các ngày lễ trong năm (8 ý tưởng)
 10. Kinh doanh gì để làm giàu hiện nay ( 8 xu hướng kinh doanh)
 11. 15 Ý tưởng kinh doanh tại nông thôn
 12. Kế hoạch kinh doanh làm giàu từ nông nghiệp hữu cơ (P1)
 13. Kinh doanh gì năm 2017 là xu hướng
 14. 5 ngành nghề kinh doanh lời cao được Nhà nước ưu tiên phát triển
 15. Kinh doanh các mặt hàng đồ chơi hót
 16. 3 ngành nghề kinh doanh có triển vọng lớn trong năm 2018
 17. 40 ý tưởng kinh doanh nhỏ và vừa với những cách làm giàu ít vốn
 18. 8 Cách Khởi nghiệp kinh doanh nhỏ với vốn ít hiệu quả
 19. 7 cách kinh doanh ít vốn nhỏ nhưng hiệu quả năm 2017
 20. 10 ý tưởng kinh doanh nhỏ năm 2018-2020 cho người tay trắng
 21. 16 Cách khởi nghiệp với vốn ít kinh doanh nhỏ
 22. Những cách làm giàu ở nông thôn năm 2018
 23. Định hướng ngành nghề kinh doanh cho năm 2018
 24. Kinh doanh gì bây giờ là xu hướng mới và hiệu quả năm 2018
 25. Kinh doanh gì để kiếm tiền vào mùa hè 2018-2019
 26. 14 ý tưởng kinh doanh việc làm thêm tại nhà
 27. Làm giàu từ đâu để sau 6 tháng sẽ phất lên nhanh
 28. 5 ý tưởng kinh doanh làm giàu tại nông thôn cho thu nhập cao
 29. 21 Ý tưởng kinh doanh nhỏ hiệu quả
 30. 65 Ý tưởng khởi nghiệp kinh doanh nhỏ ít vốn và lớn gì hiệu quả

Đánh giá WP Rocket – plugin tạo cache tốt nhất dành cho WordPress

Tại sao bạn nên chọn WP Rocket làm plugin tạo cache cho blog/ website WordPress?

wp-rocket-plugin-tao-cache-tot-nhat-danh-cho-wordpress

Nếu bạn đã hoặc đang tìm kiếm một plugin tạo cache để tăng tốc độ load cho blog/ website WordPress của mình thì chắc hẳn bạn đã ít nhất một lần nhìn thấy cái tên WP Rocket rồi phải không nào? Mặc dù tính tới thời điểm hiện tại, mới chỉ có khoảng hơn 450.000 blog/ website sử dụng plugin này (chính thống nhé, không tính dùng lậu), tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều blogger uy tín, WP Rocket xứng đáng được xem là plugin tạo cache tốt nhất dành cho nền tảng WordPress. Tại sao vậy?

Tham khảo thêm:

 • Hướng dẫn cài đặt và sử dụng plugin WP Rocket
 • Plugin WP Rocket 2.8 có gì mới và đáng để nâng cấp?

Tại sao bạn nên chọn plugin WP Rocket?

WP Rocket không phải là một plugin miễn phí. Gói thấp nhất (Personal – sử dụng cho 1 site) của plugin này cũng có giá lên tới $39 (tương đương với khoảng 850.000 VNĐ) cho 1 năm hỗ trợ và update. Đây cũng chính là lý do mà plugin này chưa thực sự phổ biến như WP Super Cache hay W3 Total Cache.

bang-gia-plugin-wp-rocket

bang-gia-plugin-wp-rocket

Nhưng cái gì cũng có giá của nó. Sở dĩ nhà cung cấp đưa ra mức giá cao như vậy cho một plugin tạo cache là vì tính năng của nó thực sự vượt trội hơn hẳn các đối thủ. Các bạn có thể xem bảng so sánh tính năng giữa WP Rocket và một số plugin tạo cache phổ biến khác ngay dưới đây:

so-sanh-tinh-nang-cua-wp-rocket-voi-cac-plugin-khac

so-sanh-tinh-nang-cua-wp-rocket-voi-cac-plugin-khac

Việc cài đặt và sử dụng WP Rocket cũng rất dễ dàng. Chúng tôi đã viết sẵn một bài hướng dẫn sử dụng dành cho plugin này. Các bạn có xem thêm trong phần link tham khảo ở phần đầu bài viết.

Các tính năng nổi bật của WP Rocket

Ngoài tính năng chính là tạo cache (Page Caching và Browser Caching) nhằm tăng tốc độ load cho website, giảm tải việc sử dụng tài nguyên của hosting, WP Rocket còn được tính hợp sẵn nhiều tính năng cực kỳ hữu ích trong việc tối ưu mã nguồn WordPress:

 • Cache Preloading: tự động tạo lại cache, giúp các công cụ tìm kiếm thu thập dữ liệu tốt hơn.
 • Sitemap Preloading: tự động load lại cache dựa theo XML sitemap. Hỗ trợ sitemap của Yoast SEO, All In One SEO Pack và Jetpack.
 • GZIP Compression: bật nén dữ liệu GZIP.
 • Database Optimization: dọn dẹp dữ liệu rác và tối ưu database WordPress.
 • Google Fonts Optimization: tối ưu việc load Google Fonts.
 • Remove Query Strings from Static Resources: loại bỏ query strings khỏi các dữ liệu tĩnh (JS, CSS).
 • Lazyload: tính năng lazyload dành cho hình ảnh, video và iframe.
 • Minification / Concatenation: gộp, nén các file JS, CSS cũng như mã nguồn HTML, giúp giảm page-size và số lượng truy vấn HTTP.
 • Disable Emoji: vô hiệu hóa Emoji nếu bạn không dùng đến.
 • Disable WordPress embeds: vô hiệu hóa Embed Script nếu bạn không dùng đến.
 • Optimize CSS delivery: tối ưu hóa việc hiển thị của các file CSS, khắc phục lỗi CSS chặn hiển thị nội dung trên Google PageSpeed Insights. Điểm đặc biệt của tính năng này là nó sẽ tự động tạo critical CSS. Bạn không cần phải làm thủ công như các plugin khác.
 • Defer JS Loading: tải không đồng bộ file JS, khắc phục lỗi file JS chặn hiển thị nội dung trên Google PageSpeed Insights.
 • CloudFlare Compatibility: hỗ trợ kết nối với tài khoản CloudFlare, giúp bạn xóa file cache trên CloudFlare một cách dễ dàng.
 • CDN: hỗ trợ các dịch vụ CDN.
 • DNS Prefetching: tìm nạp trước DNS, giảm thời gian phản hồi DNS của các domain ngoài (external domain).
 • Mobile Detection: tự động phát hiện thiết bị di động, tối ưu cache cho thiết bị di động.
 • Multisite Compatibility: tương thích với WordPress multi-site.
 • eCommerce Friendly: hỗ trợ tốt các plugin thương mại điện tử, chẳng hạn như WooCommerce, Easy Digital Downloads…
 • Multilingual Compatibility: tương thích với các plugin tạo website đa ngôn ngữ, chẳng hạn như WPML, Polylang…
 • Import / Export: xuất/ nhập dữ liệu thiết lập một cách dễ dàng.

Kết luận

WP Rocket có khả năng tối ưu tốc độ load web trên thực tế cũng như tăng điểm số Google PageSpeed Insights, GTmetrix và Pingdom rất tốt. Bởi vậy, nó luôn là sự lựa chọn hàng đầu của chúng tôi khi cung cấp dịch vụ tối ưu website WordPress cho khách hàng. Theo đánh giá của tôi, đây thực sự là một plugin rất đáng đồng tiền, bát gạo. WP Rocket chỉ hơi thua thiệt so với LiteSpeed Cache một chút về khoản hiệu năng thực tế (nhưng thường hơn về điểm số PageSpeed Insights) khi sử dụng trên web server LiteSpeed. Còn lại, nó có thể được xem là “ông vua” trên các web server Apache và NginX.

Sở hữu plugin WP Rocket với giá chỉ 199.000 VNĐ/năm, sử dụng không giới hạn số website tại đây.

Bạn đã từng sử dụng plugin WP Rocket chưa? Bạn đánh giá thế nào về khả năng tối ưu tốc độ load của plugin này? Hãy cho chúng tôi biết quan điểm và ý kiến của bạn trong khung bình luận bên dưới.

Nếu bạn thích bài viết này, hãy subscribe blog của tôi để thường xuyên cập nhật những bài viết hay nhất, mới nhất qua email nhé. Cảm ơn rất nhiều. 🙂

Đánh giá WP Rocket – plugin tạo cache tốt nhất dành cho WordPress

4.5 (37 votes)

Chia sẻ

 • Nhấn vào chia sẻ trên Facebook (Opens in new window)
 • Bấm để chia sẻ trên Google+ (Opens in new window)
 • Bấm để chia sẻ trên Twitter (Opens in new window)

Bài viết liên quan